การรวมกิจการของ
แพรกซ์แอร์และ
ลินเด้ เอจี

ถือกำเนิดเป็นบริษัทหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเพิ่มเติม >
Praxair Welding

เราเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต

เราช่วยลูกค้า Manitowoc Cranes ซึ่งเป็นผู้ใช้ก๊าซอุตสาหกรรมเก่าแก่ของเรา ทำให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวไปข้างหน้าโดยเสริมสร้างกระบวนการของพวกเขาให้แข็งแกร่งด้วยแบบสำรวจผลผลิต StarSolver® ของเรา 

ปรับปรุงกระบวนการของคุณ >
Praxair Welding
Food Fruits Vegetables

รักษาให้อาหารสดกว่า และยาวนานกว่า

ก๊าซของเรามีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ การแช่แข็ง แช่เย็น ทำให้กรอบ ทำให้สด ทำให้เป็นฟอง ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยก๊าซและความชำนาญในการประยุกต์ใช้งานของแพรกซ์แอร์

ก๊าซของเราจะช่วยคุณได้อย่างไร >
Food Fruits Vegetables