Praxair Truck

Making our planet more productive

มากกว่า 100 ปีที่แพรกซ์แอร์ ได้นำอากาศมาเปลี่ยนไปในทางที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในโรงงานสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาหารรสชาติดีขึ้น หายใจได้ปลอดโปร่งขึ้นและช่วยให้ขั้นตอนการทำงานในการผลิตมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจในพันธะสัญญาของเรา >
Praxair Truck
Praxair Welding

เราเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิต

เราช่วยลูกค้า Manitowoc Cranes ซึ่งเป็นผู้ใช้ก๊าซอุตสาหกรรมเก่าแก่ของเรา ทำให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวไปข้างหน้าโดยเสริมสร้างกระบวนการของพวกเขาให้แข็งแกร่งด้วยแบบสำรวจผลผลิต StarSolver® ของเรา 

ปรับปรุงกระบวนการของคุณ >
Praxair Welding
Food Fruits Vegetables

รักษาให้อาหารสดกว่า และยาวนานกว่า

ก๊าซของเรามีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ การแช่แข็ง แช่เย็น ทำให้กรอบ ทำให้สด ทำให้เป็นฟอง ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยก๊าซและความชำนาญในการประยุกต์ใช้งานของแพรกซ์แอร์

ก๊าซของเราจะช่วยคุณได้อย่างไร >
Food Fruits Vegetables
Praxair People

พนักงานของเราสร้างความแตกต่างได้อย่างโดดเด่น

แม้ว่าพนักงานของเราจะมีพื้นฐาน ความสามารถ และมุมมองที่หลากหลายแตกต่างกัน แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งร่วมกัน นั่นคือ การเพิ่มผลิตผลให้แก่โลกของเรา

มารู้จักกับพนักงานของเรา >
Praxair People