สมัครงาน

สถานที่ที่ความสามารถของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้

สมัครงานและตำแหน่งงานที่แพรกซ์แอร์

สำรวจดูโอกาสของคุณ:
เสริมสร้างทักษะความชำนาญ สนุกกับความท้าทาย
สร้างผลงาน กำหนดอนาคตของคุณเอง

ที่แพรกซ์แอร์ คุณจะเข้าร่วมกับผู้คนหลากหลายที่ล้วนแต่มีความสามารถจำนวน 27,000 คน จากมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งทำงานเพื่อสร้างความแตกต่างให้โลกใบนี้ และทำให้บริษัทของเราประสบความสำเร็จ พนักงานของเราทำงานกับโครงการสำคัญที่ท้าทาย และได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานของพวกเขา ผลงานของพวกเขามีคุณค่าต่อบริษัทของเรา ลูกค้า ชุมชน และผู้ถือหุ้น เชิญสำรวจเว็บไซต์ของเราและเรียนรู้ว่าความสามารถของคุณจะสร้างความแตกต่างให้แพรกซ์แอร์ได้อย่างไร 

การเพิ่มผลิตผลให้แก่โลกของเรา

เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่แพรกซ์แอร์ได้นำสิ่งที่เป็นพื้นฐานอย่างอากาศมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ทำให้โรงงานดำเนินงานได้อย่างสะอาดและมีผลผลิตมากขึ้น อาหารมีรสชาติดีขึ้น หายใจได้สะดวกขึ้น และกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวได้ว่าทำให้ชีวิตของเราทั้งหมดดีขึ้น

แพรกซ์แอร์เป็นหนึ่งในบริษัทก๊าซอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก และคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์และบริการของเราในที่ทำงานทุกๆ วัน ซึ่งคุณมักไม่ได้สังเกตถึงสิ่งนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน
  • เชิญสำรวจดูเว็บไซต์ต่างประเทศของแพรกซ์แอร์เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับจากทั่วทุกมุมโลก

    สถานที่ตั้งทั่วโลก