Making our planet more productive

MAKING OUR PLANET MORE PRODUCTIVE

Making our planet more productive

ที่แพรกซ์แอร์ การเพิ่มผลิตภาพให้โลกของเรานั้นนับว่าเป็นมากกว่าสโลแกน เราเชื่อว่าประโยคนี้สามารถบอกถึงความเป็นเราอย่างดี ได้สร้างข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้าทั่วโลกของเรามากเพียงใด ด้วยความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของผู้คนทั่วโลกในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน และการลดของเสีย เราเชื่อว่าความสำเร็จจากการแสดงให้เห็นว่าแพรกซ์แอร์เพิ่มผลิตผลให้กับโลกของเราได้ทำให้เราโดดเด่นต่างจากคู่แข่งอื่นของเรา 

เราหมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดถึงการเพิ่มผลิตภาพให้กับโลกของเรา 

ที่แพรกซ์แอร์ เราสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งช่วยสนับสนุนและปกป้องโลกของเรา เราร่วมมือกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนทั่วทุกหนแห่ง 

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมของลูกค้า โดยรวมแล้ว กว่า 30% ของรายได้ของแพรกซ์แอร์เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีใช้งานซึ่งช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขา 

แพรกซ์แอร์มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานระดับโลก วินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งได้ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่โดดเด่นและคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ความคิดริเริ่มด้านผลผลิตของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างรัดกุมในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานการบริการ คุณภาพ และความปลอดภัยที่เข้มงวดไว้เสมอ 

แพรกซ์แอร์ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี และปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานที่ประกอบการของเรา ในทางกลับกัน พนักงานของเราก็อุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและปกป้องสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ที่บ้าน และในระแวกที่พวกเขาอยู่ 

และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนทั่วโลกที่เราอาศัยและทำงาน การบริจาคให้การกุศลพร้อมกับการอาสาของพนักงานเพื่อสนับสนุนโปรแกรมดูแลสุขภาพ การรู้หนังสือ และโปรแกรมอื่นๆ รวมถึงการริเริ่มต่างๆ ที่ช่วยทำให้เกิดผลกระทบในทางบวก

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมระดับโลกที่มีความสามารถสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแพรกซ์แอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาถึงพันธกิจของเราในการเพิ่มผลิตผลให้กับโลกของเรา นี่คือความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเรา ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า บุคคล ชุมชนทีละรายอย่างต่อเนื่อง 

สตีฟ แองเจิล
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร