อุตสาหกรรม

ก๊าซอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ระบบและการใช้งานตามประเภทอุตสาหกรรม

เราช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่แพรกซ์แอร์ เราบริหารไม่ให้มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไร้ประโยชน์ ประหยัดทั้งเงิน ทั้งเวลา และที่สำคัญที่สุดการใช้พลังงาน นั่นจึงเป็นเหตุผลในการดำเนินงานของเราที่จะมุ่งเน้นเพื่อช่วยให้คุณทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเราคือ ก๊าซจากอากาศ ก๊าซสำหรับกระบวนการผลิต ก๊าซอุตสาหกรรม และก๊าซพิเศษทุกชนิด และเราได้พัฒนาระบบการจัดส่งก๊าซถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรที่เรามีเป็นสิ่งสำคัญ เราตระหนักว่าทรัพยากรเหล่านั้นสำคัญต่อคุณอย่างไร จากภาคอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ จะเห็นว่าเราได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราให้เพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายลดลงได้อย่างไร