อุปกรณ์ยานยนต์และการขนส่ง

ก๊าซอุตสาหกรรมและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

แพรกซ์แอร์ช่วยลูกค้าผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพสูงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการประกอบที่ดี จึงจำเป็นที่ต้องผลิตชิ้นส่วนนี้อย่างแม่นยำ ที่แพรกซ์แอร์ เราจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม อุปกรณ์ และการใช้งานขั้นสูงเพื่อช่วยคุณบรรลุสิ่งเหล่านั้น

เราคือผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และเรามีประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเราเคารพในการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก ก๊าซของเรามีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้นในโรงงานยานยนต์ ด้วยการใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสียและการทำความสะอาดโดยไม่ใช้สารเคมี และการใช้งานของเราสามารถช่วยคุณลดสินค้าให้มีข้อบกพร่องจากการผลิต ลดเวลาการหยุดของกระบวนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซเสีย

ก๊าซอุตสาหกรรม การเชื่อม การปกคลุม และก๊าซที่ใช้ในเลเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นก๊าซใช้แพร่หลายในกระบวนการต่างๆ เช่น การถนอมยางรถ การเผาด้วยความร้อนสูงโดยใช้ก๊าซเฉื่อย และการอบชุบด้วยความร้อนของชิ้นส่วนยานยนต์หลายประเภท และยังนำมาใช้เป็นก๊าซช่วยในการตัดด้วยแสงเลเซอร์และช่วยปรับปรุ งกระบวนการตัดด้วยพลาสม่า รวมถึงการใช้ในเครื่องจักรอบรัดด้วยความร้อน และชิ้นส่วนการส่งกำลัง และใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบาะที่นั่ง ระบบสเตริโอ ระบบเบรคแบบป้องกันสนิท และระบบปรับอากาศ

อาร์กอน อาร์กอน อาร์กอน

โรงงานประกอบในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ใช้อาร์กอนร่วมกับก๊าซที่ใช้ในงานเชื่อมชนิดอื่น เพื่อเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ เช่น ระบบท่อไอเสีย ระบบกันสะเทือน เบาะที่นั่ง เพลาหมุน และชิ้นส่วนอื่นๆ เนื่องจากก๊าซนี้สามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการเชื่อมวัสดุทุกชนิด และยังนำมาใช้ทั่วไปในถุงลมนิรภัย

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

เมื่อใช้เป็นส่วนประกอบในบรรยากาศการอบชุบด้วยความร้อน ไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำให้ได้ผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เงางาม นอกจากนี้ยังใช้เป็นก๊าซทำความเย็นสำหรับการให้ความเย็นด้วยก๊าซความดัน สูง เนื่องจากคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนได้ดีของไฮโดรเจน โดยใช้ร่วมกับก๊าซชนิดอื่นหรือใช้เฉพาะไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียว เมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในเซลล์เชื้อเพลิงหรือใช้โดยตรงในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ไฮโดรเจนยังมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ต้องการ

ฮีเลียม ฮีเลียม ฮีเลียม

ฮีเลียมใช้ในการทดสอบหม้อน้ำและเครื่องแปลงกำลังหมุนเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหล เนื่องจากเป็นก๊าซเฉื่อย ฮีเลียมจึงสามารถผสมกับอาร์กอนเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของก๊าซปกคลุมสำห รับการเชื่อมด้วยเลเซอร์ และช่วยในการผลิตถุงลมนิรภัย และยังเป็นก๊าซสำคัญที่ใช้ในการลดความร้อนด้วยก๊าซความดันสูงที่ปกติถูกนำ มาใช้พร้อมกับการเติมเผาเพื่อเติมคาร์บอนที่ความดันต่ำเพื่อลดการผิดรูปของชิ้นส่วนที่สำคัญ

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนถูกนำมาใช้ในโรงหล่อชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้เป็นก๊าซในการตัดด้วยพลาสม่า ก๊าซช่วยในการตัดด้วยเลเซอร์ และบางครั้งถูกเติมลงในก๊าซเคลือบในปริมาณเล็กน้อย

อะเซทิลีน อะเซทิลีน อะเซทิลีน

อะเซทิลีนเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับกระบวนการอบความร้อนเพื่อเติมคาร์บอน ที่ความดันต่ำ ความบริสุทธิ์และคุณสมบัติการเป็นตัวพาตัวทำละลายของอะเซทิลีนทำให้สามา รถควบคุมกระบวนการอบความร้อนเพื่อเติมคาร์บอนได้อย่างแม่นยำในทุกวงร

การใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

การอบชุบด้วยความร้อน

การอบชุบความร้อนด้วยไนโตรเจนของเราใช้ในงานที่หลากหลายตั้งแต่การอบชุบอ่อนและการบัดกรีโลหะจุดหลอมเหลวสูง ไปจนถึงการเผาผนึกและการเผาเพื่อเติมคาร์บอน โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ให้ผลผลิตสูง และช่วยให้งานของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของยานยนต์และการขนส่ง

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ก๊าซและการใช้งานในอุตสาหกรรมของเราช่วยให้คุณสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มี
คุณภาพ แต่มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตัวถังและเครื่องยนต์ ไปจนถึงเข็มขัดนิรภัยและเบรคแบบป้องกันการล็อก

การใช้งานอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์และการขนส่ง

การเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก

บริการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

เราให้บริการมากกว่าการจัดหาก๊าซอุตสาหกรรมและการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ยานยนต์และการขนส่ง เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณดูแลและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป ทำให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณได้