เคมี

ก๊าซอุตสาหกรรมและบริการสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

การสร้างปฏิกิริยาเชิงบวก

นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เคมีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับปฏิกิริยา หรือการรวมตัวกันระหว่างสิ่งที่เป็นอิสระต่อกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรม ที่แพรกซ์แอร์ วิธีการที่เราทำงานกับบริษัทเคมีนั้น เราไม่เพียงแค่จัดส่งก๊าซให้คุณเท่านั้น แต่เรายังทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการ ทำให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตของคุณ เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนา วางระบบ และทำงานกับระบบจัดจำหน่ายที่วางใจได้และมีประสิทธิภาพสูง และเราจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรม บริการ และการใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างความก้าวหน้าในการผลิตเคมีภัณฑ์ของคุณ

เราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์และอนินทรีย์ และสามารถใช้แทนตัวทำละลายที่เป็นอันตรายในกระบวนการสังเคราะห์และการแยกทางเคมี

Carbon Monoxide คาร์บอนมอนนอกไซด์

คาร์บอนมอนนอกไซด์คือหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เมธานอล กรดอะเซติก ไอโซไซยาเนต ออกโซแอลกอฮอลล์ และสารตั้งต้นของเคมีภัณฑ์ที่สำคัญอื่นๆ

ฮีเลียม ฮีเลียม ฮีเลียม

เนื่องจากฮีเลียมยังคงสถานะก๊าซได้ที่อุณหภูมิต่ำมาก จึงถูกใช้ในการทดสอบการรั่วไหลในกระบวนการเคมี และให้ความเย็นกับอุปกรณ์การวิเคราะห์

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ไฮโดรเจนถูกใช้ในการผลิตแอมโมเนียและเมธานอล และยังเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ อะนีลีน ไซโคเฮกเซน และน้ำมันที่ไม่สามารถบริโภคได้หลายชนิด รวมถึงพลาสติกและวัสดุฉนวน

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนใช้เป็นก๊าซอัดความดัน ช่วยผลักดันของเหลวผ่านเครือข่ายท่อส่งก๊าซ และยังใช้ปกป้องวัตถุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนบริสุทธิ์ถูกใช้เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เอธีลีนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ ยังใช้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการทำปฏิกิริยา

การใช้งานและทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์

การฉีดออกซิเจนโดยตรง

กระบวนการฉีดออกซิเจนโดยตรงของเราเป็นทางเลือกที่มี่ค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามต้องการ ด้วยการฉีดออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาโดยตรง คุณสามารถเพิ่มการผลิตได้มากถึง 20%

การเผาไหม้ที่มีการเพิ่มออกซิเจน

การเพิ่มออกซิเจนมาเพียงเล็กน้อยเข้าไปในกระบวนการเผาไหม้ทำให้เกิดสมดุลระหว่างผลผลิตที่ต้องการกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติมักขัดแย้งกัน การเผาไหม้ที่มีการเพิ่มออกซิเจนเป็นการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพของเรา นับเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมในการลดข้อจำกัดของกระบวนการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการ

การทำลดอุณหภูมิในหอทำปฏิกิริยา

ถ้าคุณต้องการลดอุณหภูมิหรือทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ระบบการทำความเย็นด้วยการสัมผัสโดยตรง ไม่สัมผัสโดยตรง และการฉีด และสิ่งนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการขจัดอุปสรรคในการเพิ่มกำลังการผลิต

การไล่ด้วยไนโตรเจนและการนำกลับมาใช้

ทำของเหลวในกระบวนการของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยระบบและการใช้งานโดยการไล่ ด้วยไนโตรเจน การทำงานร่วมกัน เราสามารถปรับสภาวะกระบวนการผลิตของคุณให้ตรงกับระดับความบริสุทธิ์ที่คุณต้องการ

การเติมก๊าซเฉื่อย

เทคโนโลยีการเติมชั้นป้องกันก๊าซเฉื่อย (LBI) ของเรานำไปใช้เพื่อเติมชั้นก๊าซไนโตรเจนในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อน เพื่อช่วยให้คุณสามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และฟิล์มพลาสติกที่มีคุณภาพพื้นผิวสูงขึ้นและลดจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เสียหายลง

การบำบัดและการกู้คืน VOC

การขจัดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOC) และการนำสารเหล่านั้นจากสตรีมก๊าซของกระบวนการ VOC ที่ควบแน่นมาใช้ใหม่ นั่นจะช่วยให้คุณสามารถนำสารประกอบที่มีค่ากลับมาใช้ได้อีกและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข็มงวด

บริการสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

เราเป็นมากกว่าการจัดหาก๊าซอุตสาหกรรม ระบบการจัดจำหน่าย และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณดูแลและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป และช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณ