อิเล็กทรอนิกส์

ก๊าซอุตสาหกรรมและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เติมพลังในธุรกิจของคุณ

เราปรับคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราเพื่อช่วยให้ คุณผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น เราจัดส่งวัตถุดิบที่คุณต้องการเพื่อผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดโลก เราให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ การผลิตแผงหน้าจอ LED และโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อหาโอกาสที่คุณสามารถสร้างความแตกต่าง และทำให้โอกาสนั้นกลายเป็นจริง ด้วยการจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมที่บริสุทธิ์ที่สุด ไปจนถึงระบบ Sputtering Target และ Liquid Precursor ที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากที่แพรกซ์แอร์ เราวัดความสำเร็จของเราโดยดูจากสิ่งที่เรามีส่วนร่วมให้คุณประสบความสำเร็จ

เราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนถูกใช้ในการทำความเย็นและการทำความสะอาด เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำ

อาร์กอน อาร์กอน อาร์กอน

เนื่องจากเป็นก๊าซที่มีเสถียรภาพสูงและมีการทำปฏิกิริยาน้อยมาก อาร์กอนจึงเป็นก๊าซสำคัญในการผลิตโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์และเวเฟอร์สาร กึ่งตัวนำ

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนถูกนำมาใช้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ในฐานะก๊าซพาหะสำหรับการย่อยสลายฟิล์มบาง และเป็นตัวทำปฏิกิริยาในเตาอบชุบด้วยความร้อน

ฮีเลียม ฮีเลียม ฮีเลียม

ฮีเลียมเป็นก๊าซสำคัญสำหรับการผลิตหน้าจอแบน ใช้เป็นตัวทำความเย็น และยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการสร้า งอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

Silane ซีเลน

ซีเลนเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการย่อยสลายฟิล์มบางของอะมอฟัสและโพลีซิลิกอ นในอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำ หน้าจอโซล่า เซลล์แสงอาทิตย์

ammonia แอมโมเนีย

แอมโมเนียเป็นแหล่งที่มาของไนโตรเจนที่ใช้กันมาในการเพาะฟิล์มบางที่เป็นไนไ ตรด์และผลึกอีพิแท็กเซียล ความบริสุทธิ์อย่างยิ่งยวดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ผลึกอีพิแท็กเซียลในอุต สาหกรรม LED

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยขจัดอนุภาคขนาดเล็กในการทำความ สะอาด และช่วยป้องกันการยุบของตัวต้านทานแสงในระหว่างการอบแห้งของชั้นสา รกึ่งตัวนำที่สำคัญ

Dichlorosilane ไดคลอโรซีเลน

ไดคลอโรซีเลนทำให้สามารถปลูกฟิล์มบางของผลึกซิลิกอนได้ที่อุณหภูมิต่ำ โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าซีเลนในอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำและแผงเ ซลล์แสงอาทิตย์

Trichlorosilane ไตรคลอโรซีเลน

โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าซีเลนในอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำและแผงเซลล์แส งอาทิตย์

Phosphine ฟอสฟีน

ฟอสฟีนถูกใช้เป็นแหล่งการฝังไอออนสำหรับการโด๊ปแบบ N ในการผลิตสารกึ่งตัวนำและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็นแหล่ง CVD สำหรับการโด๊ปแบบ N ในการผลิตสารกึ่งตัวนำและหน้าจอ

Arsine อาร์ซีน

อาร์ซีนถูกใช้เพื่อเป็นแหล่งฝังไอออนสำหรับการโด๊ปแบบ N ในการผลิตสารกึ่งตัวนำ ยังเป็นวัตถุดิบสำหรับการปลูกเซลล์ผลึกแบบอีพิแท็กเซียลในสารกึ่งตัวและเซ ลล์แสงอาทิตย์

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

UpTime SubAtmospheric Delivery System

ระบบจัดส่งก๊าซใต้ความดันบรรยากาศ UpTime®

ระบบ UpTime®

ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะทางเลือกชั้นนำในการจัดส่งวัตถุมีพิษอย่างปลอด ภัยและประหยัด ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำสำหรับการฝังและกระบวน
การโด๊ปพลาสม่า

Sputtering Targets

Sputtering Targets

ด้วยการวิจัยอย่างละเอียดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราได้ผลิตระบบ Sputtering Target คุณภาพสูงครบวงจรสำหรบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำ

Electronics Equipment

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เรานำเสนออุปกรณ์จัดส่งก๊าซและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครบวงจรที่ได้รับการพัฒ นามาเพื่อช่วยคุณจัดเก็บและจัดการวัสดุที่เป็นอันตรายต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และให้ผลผลิตมากขึ้น  ตั้งแต่ระบบการทำให้บริสุทธิ์ไปจนถึงตู้เก็บก๊าซ

บริการสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในฐานะผู้ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแก่อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำและเซลล์แสงอาทิตย์ บริการโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมของเราให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการคลังสินค้าไปจนถึงการจัดส่งในเวลาที่เหมาะสม