พลังงาน

ก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

พลังที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

ทุกหนทุกแห่งที่คุณมองไป ก๊าซและการใช้งานของแพรกซ์แอร์ได้เป็นกำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซึ่งสนับสนุนการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่การจัดจำหน่ายไฮโดรเจนซึ่งขับเคลื่อนรถยนต์ รถบัส และรถโฟล์กลิฟต์ ไปจนถึงการสร้างและใช้อุปกรณ์จ่ายออกซิเจนระดับโลกเพื่อเปลี่ยนให้เป็นก๊าซ หรือการมีส่วนช่วยในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากชีวภาพรุ่นต่อไป เรามอบคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยราคาที่ต่ำลง เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการในทุกวันนี้ และยิ่งสำคัญที่ต้องจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้ระบบและเทคโนโลยีการจัดจำหน่ายทางอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อพลังงานที่สะอาดขึ้นในอนาคต

เราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยสำหรับอุตสาหกรรมใช้เป็นสารคลุมเพื่อแยกผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่อ่อนไหวออกจากอากาศ และยังใช้เป็นสารทำความสะอาดในท่อและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

การใช้ออกซิเจนแทนที่อากาศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในหลายอุตสาหกรรม มักใช้ในหม้อต้มไอน้ำและตัวให้ความร้อนในกระบวนการ เครื่องหมักในอุตสาหกรรม และกระบวนการทำให้เป็นก๊าซเพื่อเพิ่มผลผลิต

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนคือแหล่งพลังงานในเซลล์เชื้อเพลิง ยังใช้ในเชื้อเพลิงชีวภาพและกระบวนการทางเคมี และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยาในกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่างเพื่อผลิตองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีที่สำคัญ

การประยุกต์ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ออกซิเจนช่วยเพิ่มการเผาไหม้

ออกซิเจนช่วยเพิ่มการเผาไหม้เป็นลิขสิทธิ์ของเรา สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ NOx ในหม้อต้มไอน้ำ เตาเผา และเครื่องให้ความร้อนได้มากถึง 70%. และเมื่อเผาเชื้อเพลิงที่มีความชื้นและขี้เถ้าสูง เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิต โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเปลวไฟไว้ ไม่ว่าจะใช้ในงานใด การเผาไหม้โดยเพิ่มออกซิเจนของแพรกซ์แอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณผลิตพลังงานที่สะอาดและรวดเร็วขึ้น

การไล่ด้วยไนโตรเจน

การไล่ก๊าซที่เป็นอันตรายซึ่งปะปนมาจากระบวนการผลิตของคุณด้วยก๊าซไนโตรเจน ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถปรับแต่งระบบให้ตรงกับระดับความบริสุทธิ์ที่คุณต้องการ

การฉีดออกซิเจนโดยตรง

เทคโนโลยีการฉีดออกซิเจนโดยตรงที่เป็นลิขสิทธิ์ของแพรกซ์แอร์ ช่วยปรับปรุงอัตราการถ่ายโอนออกซิเจน กำลังการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และยังลดการเกิดโฟมและการท่วมในการหมักที่ใช้ออกซิเจน และในหอทำปฏิกิริยาลูกโซ่

การบำบัดและการนำ VOCกลับมาใช้

ด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นสารทำความเย็นโดยอ้อม กระบวนการนี้สามารถควบแน่นสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOC) ในสายกระบวนการผลิต และนำผลิตภัณฑ์ที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่ ขณะที่ใช้ไนโตรเจนในการทำความสะอาดและคลุมไว้

ออกซิเจนสำหรับกระบวนการ Gasification

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบ สร้าง และทำงานกับอุปกรณ์แยกอากาศมานานกว่า 100 ปี แพรกซ์แอร์มีเทคโนโลยีและความสามารถทางวิศวกรรมระดับโลกสามารถจัดจำหน่ายออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และราคาประหยัดเหมาะสำหรับความต้องการของกระบวนการทำให้เป็นก๊าซของคุณ

ไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบ สร้าง และทำงานกับอุปกรณ์แยกอากาศเชิงพาณิชย์มานานกว่า 100 ปี แพรกซ์แอร์มีเทคโนโลยีและความสามารถทางวิศวกรรมระดับโลกที่จำเป็นให้การจัดจำหน่ายออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และราคาประหยัดสำหรับความต้องการของกระบวนการ Gasification ของคุณ

บริการสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมและการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เราช่วยคุณปรับแต่งทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณตรวจตราและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป ทำให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้