ห้องทดลอง

ก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องทดลอง

การควบคุมความบริสุทธิ์

เพื่อควบคุมตัวแปรต่างๆ ในการทดลอง ที่แพรกซ์แอร์ คุณสามารถวางใจในความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งช่วยให้คุณทำการทดลองได้อย่างแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจัดจำหน่ายก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ ก๊าซตัวทำปฏิกิริยา และก๊าซผสมทุกชนิด โดยปรับแต่งตามความต้องการของคุณ และเราไม่ได้หยุดไม่เพียงแค่นั้น ห้องทดลองของเรายังให้การบริการมากกว่าการจัดจำหน่ายก๊าซ เรานำเสนอระบบการถนอมรักษาด้วยสารครัยโอเจนและอุปกรณ์จัดการ แจกจ่าย และจัดเก็บก๊าซ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีผลผลิตสูง เพราะที่แพรกซ์แอร์ เราไม่ทดลองกับความพึงพอใจของคุณ

เชิญสำรวจดูว่าแพรกซ์แอร์ให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ ก๊าซบรรจุภัณฑ์และก๊าซที่ใช้วิเคราะห์สำหรับห้องทดลอง

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนเหลวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแช่เยือกแข็งและการเก็บรักษาวัสดุทางชีวภาพหลายอย่าง รวมทั้ง เส้นเลือด ไขกระดูก อสุจิ เซลล์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมา และลิ้นหัวใจ ไนโตรเจนเหลวยังถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์ในห้องทดลองหลายอย่าง เช่น cold traps ระบบดูดซับก๊าซ เครื่อง NMR และ MRI  ก๊าซไนโตรเจนถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อเป็นก๊าซเฉื่อย ใช้ทำความสะอาด ใช้ในการทำให้แห้ง และในการบรรจุหีบห่อ และใช้เป็นตัวพาหะ ตัวทำเจือจาง หรือก๊าซสำหรับฉีดพ่นสารเคมีในอุปกรณ์การวิเคราะห์หลายอย่าง

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นก๊าซสำคัญสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ของแบคทีเรีย สัตว์ และพืชหลายชนิด และยังถูกป้อนเข้าเครื่องเพาะเชื้อและถังกำเนิดปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อให้เซลล์เติบโตได้ดีที่สุด

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในเครื่องเพาะเชื้อและถังกำเนิดปฏิกิริยาชีวภาพเนื่องจากเป็นสารหรือผลผลิตของการเผาผลาญที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมระดับ pH เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ของแบคทีเรีย สัตว์ และพืช

ฮีเลียม ฮีเลียม ฮีเลียม

ก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซพาหะที่พบได้มากที่สุดในการทำก๊าซโครมาโตกราฟี เนื่องจากมีจุดเดือดต่ำมาก (ประมาณ -269°C) ฮีเลียมเหลวถูกใช้เพื่อทำความเย็นให้แม่เหล็กในเครื่อง NMR และ MRI เพื่อให้ความต้านทานทางไฟฟ้าเข้าใกล้ศูนย์ และกลายเป็นตัวนำยิ่งยวด

อาร์กอน อาร์กอน อาร์กอน

อาร์กอนคือก๊าซหลักที่ใช้ผลิตแหล่งพลังงานพลาสม่าสำหรับกระบวนการทำให้ตัวอย่างแตกตัวเป็นอะตอมหรือเป็นไอออนในเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น อะตอมมิกอีมิชชันสเปคโตรมิเตอร์ (Atomic emission spectrometer) อะตอมมิกแอบซอปชันสเปค     โตรมิเตอร์ (Atomic absorption spectrometer) และแมสสเปค   โตรมิเตอร์ (Mass spectrometer)

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

อาร์กอนคือก๊าซหลักที่ใช้ผลิตแหล่งพลังงานพลาสม่าสำหรับกระบวนการทำให้ตัวอย่างแตกตัวเป็นอะตอมหรือเป็นไอออนในเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น อะตอมมิกอีมิชชันสเปคโตรมิเตอร์ (Atomic emission spectrometer) อะตอมมิกแอบซอปชันสเปค  โตรมิเตอร์ (Atomic absorption spectrometer) และแมสสเปค   โตรมิเตอร์ (Mass spectrometer)

น้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้งระดับพรีเมียมมีบทบาทสำคัญในการทดลอง การถนอมรักษา การจัดเก็บ และการจัดส่งตัวอย่างทางชีวภาพ ตั้งแต่งานในห้องทดลองทางเภสัชกรรม ไปจนถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ DNA และพันธุวิศวกรรม

เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และผลิตภัณฑ์สำหรับห้องทดลอง

Lab Equipment

อุปกรณ์สำหรับห้องทดลอง

เราขอเสนออุปกรณ์จัดการ กระจาย จัดเก็บ และอุปกรณ์นิรภัยสำหรับก๊าซในห้องทดลองครบวงจรมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้คุณใช้ก๊าซของเราอย่างมีผลผลิต ประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น

Gas Generators

เครื่องผลิตก๊าซ

เครื่องผลิตก๊าซเป็นแหล่งจ่ายก๊าซบริสุทธิ์ที่ใช้งานได้สะดวก และสามารถให้ประโยชน์เหนือกว่าตัวเลือกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซไนโตรเจนไปที่ปราศจากอากาศและก๊าซออกซิเจน เราสามารถช่วยคุณเลือกระบบผลิตก๊าซที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Cryopreservation Equipment

อุปกรณ์ถนอมรักษาด้วยสารไครโอเจน

แม้ว่าการเก็บรักษาวัสดุชีวภาพสามารถทำได้หลายวิธี แต่การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำเป็นหนึ่งในวิธีเก็บรักษาเพียงไม่กี่วิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัสดุน้อยที่สุด ดังนั้นเราจึงร่วมมือกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่กั้นฉนวนแบบสุญญากาศและระบบครัยโอเจนนิกชั้นนำของโลกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ถนอมรักษาด้วยสารครัยโอเจนและโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จที่ดีที่สุดเพื่อทำให้มั่นใจในการบำรุงรักษาวัสดุชีวภาพของคุณ

บริการทางอุตสาหกรรมสำหรับห้องทดลอง

เราทำมากกว่าการจัดจำหน่ายก๊าซพิเศษและผลิตภัณฑ์สำหรับห้องทดสอบ เราจะช่วยเหลือคุณปรับแต่งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เราให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการวางระบบและการใช้งาน เพื่อช่วยคุณตรวจตราและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป ให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การปรับปรุงผลผลิตให้มากขึ้น