อุตสาหกรรมเหล็ก

ก๊าซอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการผลิตโลหะ

เสริมความแข็งแกร่งให้กระบวนการของคุณ

ในฐานะผู้นำการจัดจำหน่ายก๊าซให้กับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ แพรกซ์แอร์มีความภาคภูมิใจที่ได้จัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมให้โรงงานเหล็กกล้าและโรงงานผลิตโลหะชนิดอื่นทั่วโลก ซึ่งช่วยทำให้ตึกระฟ้าสูงตระหง่าน รถไฟขับเคลื่อนไปข้างหน้า และเรือล่องไปบนลำน้ำ ก๊าซอุตสาหกรรมของ    แพรกซ์แอร์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตโลหะเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลผลิต

แต่ความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าได้ไปไกลเกินกว่าการจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม เรานำเสนอบริการที่หลากหลายที่รวมไปถึง การออกแบบ สร้าง เดินระบบและให้บริการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์การใช้งาน และเราจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ถังบรรจุก๊าซไปจนถึงระบบหน้างานของโรงงานแบบครบวงจร โรงงานขนาดเล็ก โรงงานเหล็กกล้า โรงหล่อ และโรงงานผลิตโลหะอื่นนอกจากเหล็ก เมื่อคุณได้รับโซลูชันทั้งหมดที่ต้องการจากผู้จัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมเพียงรายเดียว คุณจะมีเวลาและความอิสระในการมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจของคุณ

เชิญสำรวจดูว่าเราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนคือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตโลหะ และยังถูกใช้เพื่อแทนที่หรือเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในอากาศ ผลลัพธ์ที่สูงสุดคือเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ทั้งจากการผลิตเหล็กและโลหะอื่นนอกจากเหล็ก

อาร์กอน อาร์กอน อาร์กอน

อาร์กอนคือองค์ประกอบหลักในการปรับปรุงคุณภาพของเหล็กกล้า ไร้สนิม ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของเหล็กกล้าที่หลอมเหลว และยังใช้เป็นสารกวนด้วยเช่นกัน

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นก๊าซพาหะและก๊าซที่ใช้ทำความสะอาดในการผลิตเหล็กกล้า ใช้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา และสามารถใช้ในกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนได้

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนถูกใช้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน

การประยุกต์ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

การเผาแบบลดปริมาณคาร์บอนด้วยก๊าซอาร์กอนและออกซิเจน

มากกว่า 75% ของเหล็กกล้าในโลกถูกผลิตด้วยกระบวนการเผาแบบลดปริมาณคาร์บอนด้วยก๊าซอาร์กอนและออกซิเจน (AOD) ของเรา ช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุ สามารถผลิตโลหะที่สะอาดขึ้นและเพิ่มผลผลิตด้วย AOD

การฉีดออกซิเจนโดยตรง

กระบวนการฉีดก๊าซ CoJet® และกระบวนการฉีดโดยตรงแบบความเร็วเหนือเสียงของเราถูกนำมาใช้ในโรงหล่อ โรงงานเหล็กขนาดเล็ก และโรงงานเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเตาเผา

การเผาไหม้โดยการเพิ่มออกซิเจน

ระบบการเผาไหม้โดยการเพิ่มออกซิเจนแบบเจือจางของเราช่วยเปลี่ยนเตาเผาที่มีหัวเผาใช้เชื้อเพลิงและอากาศให้เป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงและออกซิเจน ซึ่งทำให้เพิ่มผลผลิตและลดการใช้เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การอบชุบด้วยความร้อน

ตั้งแต่การอบชุบอ่อนและการบัดกรีโลหะจุดหลอมเหลวสูง ไปจนถึงการเผาผนึกและการเผาเพื่อเติมคาร์บอนกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนที่ใช้ไนโตรเจนและไฮโดรเจนของเรามีค่าใช้จ่ายต่ำ ผลผลิตสูง และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างแม่นยำ

เทคโนโลยีออกซิเจนร้อน

ระบบออกซิเจนร้อนของเราเผาไหม้วัสดุอย่างรุนแรงและรวดเร็ว และสามารถอุ่นออกซิเจนให้ถึงอุณหภูมิที่จุดใช้งานได้ง่าย

การป้องกันการเกิดปฏิกิริยา

เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาด้วยชั้นป้องกันช่วยลดการทำปฏิกิริยาในโลหะผสม การก่อตัวของเศษแร่ และออกซิเจน ไนโตรเจน และไฮโดรเจนที่ละลายในโลหะทำให้เพิ่มความสามารถในการไหลของน้ำโลหะ ช่วยให้หล่อขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น และมีตำหนิน้อยลง

การเติมออกซิเจนในเตาเผา

ให้อุณหภูมิเปลวไฟที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มเชื้อเพลิง ด้วยการเติมออกซิเจนเข้าไปในเตาเผา เราสามารถช่วยคุณลดหรือละการใช้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซจากถ่านโค้กและก๊าซธรรมชาติ

บริการสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

เราทำมากกว่าจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ เราช่วยคุณปรับแต่งทุกขั้นตอนของกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณตรวจตราและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป และช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น