เภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

การจัดจำหน่ายก๊าซและระบบสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ควบคุมกระบวนการ ค้นหาวิธีการรักษา

ที่แพรกซ์แอร์ เราจัดหาก๊าซและสารครัยโอเจนที่สำคัญ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของลูกค้าในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและการผลิตเต็มรูปแบบ เรามีก๊าซในแบบที่คุณต้องการในรูปแบบที่คุณอยากได้ ด้วยประสบการณ์ของแพรกซ์แอร์ที่มีมากกว่าการจัดจำหน่ายก๊าซ ความชำนาญในการใช้งานขั้นสูงของส่วนผสมก๊าซและของเหลว รวมถึงด้านวิศวกรรมการควบคุมอุณหภูมิของเราสามารถช่วยให้กระบวนการของคุณผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่ ยาที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อทำให้โลกนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นไม่ว่างานของคุณคือการค้นพบยาชนิดใหม่ การพัฒนากระบวนการ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การถนอมรักษาเซลล์ หรืองานด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ก๊าซที่หลากหลาย (GMP และ non-GMP) นวัตกรรมการประยุกต์ใช้งาน และการจัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์จะช่วยควบคุมกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาวิธีการรักษา

เชิญสำรวจดูว่าเราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซทางการแพทย์สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ก๊าซไนโตรเจนถูกนำมาใช้โดยทั่วไปสำหรับปกคลุม เพื่อปกป้องกระบวนการไม่ให้มีความชื้นมาทำปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพ และการปนเปื้อน นอกจากนี้ยังใช้ทำความสะอาด ส่งถ่ายความดัน ผสมและจับก๊าซที่ปล่อยสู่อากาศ ไนโตรเจนเหลวเป็นสารครัยโอเจนที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นเครื่องปฏิกรณ์ และใช้ถนอมรักษาตัวอย่างทางชีวภาพ

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพาะเซลล์ ถูกใช้ในเครื่องหมักและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมอย่างกว้างขวาง เมื่ออยู่ในสถานะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในเครื่องเครื่องเพาะเชื้อแบบตั้งบนโต๊ะทดลอง ในการผลิต คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในเครื่องฟลูอิดโครมาโตกราฟฟี่ที่ใช้หลักการของไหลยิ่งยวด และในการบำบัดน้ำเสีย ก๊าซนี้ถูกใช้เป็นตัวควบคุม pH ที่เป็นบัฟเฟอร์ในตัวเอง

น้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้ง น้ำแข็งแห้ง

ที่อุณหภูมิ -109°F (-79°C) หรือต่ำกว่า น้ำแข็งแห้งสามารถทำความเย็นเพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวง่ายต่ออุณหภูมิ

การประยุกต์ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

Lyophilization

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยสารไครโอเจน

เทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งโดยใช้ไนโตรเจนเหลวที่ก้าวหน้าของแพรกซ์แอร์ทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น มีความวางใจได้เพิ่มมากขึ้น และต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน NCOOL™ ที่เป็นสิทธิบัตรของเรามีประสิทธิภาพในการทำความเย็นมากกว่า 95% และใช้ไนโตรเจนน้อยกว่าระบบทำความเย็นด้วยสารครัยโอเจนแบบอื่นมาก ด้วยความสามารถในการลดการทำงานลงได้สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม เทคโนโลยี NCOOL ของแพรกซ์แอร์เหมาะที่สุดสำหรับข้อกำหนดที่เข้มงวดของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งในทุกวันนี้

Lyophilization  Webinar Thumbnail

ControLyo™ ระบบการเริ่มเกิดผลึกตามต้องการ

ด้วยการเหนี่ยวนำให้เริ่มเกิดผลึกพร้อมกันทุกขวดภายใต้หออบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เทคโนโลยี ControLyo™ ของเราสามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้น คุณภาพสูงขึ้นและผลผลิตมากขึ้น แต่ลดเวลาต่อรอบลงถึง 40%

Direct Oxygen Injection

การฉีดออกซิเจนโดยตรงสำหรับการหมัก

ด้วยการฉีดออกซิเจนโดยตรงและเทคโนโลยีการผสมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ แพรกซ์แอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัดการละลายของออกซิเจน และเพิ่มผลผลิตของการหมักจุลินทรีย์แบบใช้อากาศได้สูงถึง 65%

การทำความเย็นเครื่องปฏิกร

อุปกรณ์ทำความเย็นโดยตรงและไม่โดยตรงแบบไม่แช่เยือกแข็งของเราทำความเย็นได้รวดเร็ว และควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำตามความต้องการของปฏิกิริยาและการปรับประสิทธิภาพของกระบวนการ ด้วยการควบคุมพลังการทำความเย็นของไนโตรเจน ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา (มากกว่า 95%) ขจัดความจำเป็นในการใช้การทำความเย็นด้วยเครื่องกลไกหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง และเพิ่มความสบายใจ

การบำบัดและการนำกลับของ VOC

ระบบนำกลับของ VOC (สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย) โดยใช้สารครัยโอเจนของแพรกซ์แอร์ทำให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบการปล่อยการเรือนกระจกที่เข้มงวด เราทำงานกับคุณเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของคุณ ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะของบริษัท และข้อห้าม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์คือเราสามารถช่วยคุณพัฒนาแผนการนำกลับของ VOC ที่ครบวงจรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและอยู่ในงบประมาณของคุณ 

บริการสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

เราดำเนินการมากกว่าจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ความชำนาญในการประยุกต์ใช้งาน และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เราช่วยคุณปรับแต่งทุกขั้นตอนในกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณตรวจตราและจัดการก๊าซที่เราจัดส่งไป ทำให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาวิธีการรักษา

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่จัดเก็บโดยใช้สารไครโอเจน

ที่แพรกซ์แอร์ เรานำเสนออุปกรณ์จัดเก็บโดยใช้งานไครโอเจนหลายหลากรูปแบบ รวมถึงเครื่องแช่เยือกแข็งโดยใช้สารไครโอเจน เครื่องแช่เยือกแข็งที่ควบคุมอัตราความเย็น และเครื่องทำความเย็นสำรอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงรักษาและจัดการวัสดุชีวภาพ

อุปกรณ์จัดเก็บและบริการ

แพรกซ์แอร์นำเสนอที่จัดเก็บครบวงจร ตั้งแต่ เครื่องแช่เยือกแข็งที่จัดเก็บโดยใช้สารไครโอเจน เครื่องจัดส่งโดยใช้สารไครโอเจน เครื่องแช่เยือกแข็งที่ควบคุมอัตราเย็น และเครื่องตรวจออกซิเจน เรายังออกแบบและสร้างระบบสำรองคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับเครื่องแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -80C° แผงเปลี่ยน และอุปกรณ์การจัดการก๊าซที่หลากหลาย ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ครบวงจร