การกลั่นน้ำมัน

ก๊าซอุตสาหกรรมและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

ความคาดหวังในการกลั่นน้ำมัน

ด้วยประสบการณ์ 50 ปี ที่บวกรวมเข้ากับปริมาณไฮโดรเจนมากกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานต่อวัน ผลลัพธ์คือคุณจะได้ผู้จัดจำหน่ายที่มีทั้งประสบการณ์และขนาดธุรกิจที่ใหญ่ ที่จะช่วยให้การกลั่นของคุณประสบความสำเร็จในสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายของทุกวันนี้ ไฮโดรเจนมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งที่เผาไหม้ได้สะอาด และเรารู้วิธีการจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมที่จำเป็นแก่คุณอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ทีมงานของเรานำเสนอประสบการณ์หลายสิบปีในทางวิศวกรรม การบริหาร และการดำเนินงานโรงผลิตไฮโดรเจน ระบบการนำกลับ และเครือข่ายท่อส่งก๊าซรอบโลกที่มีประสิทธิภาพสูงและวางใจได้  เรายังนำเสนอเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการเงินลงทุนที่ไม่มาก ใช้ออกซิเจนและก๊าซอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของกระบวนการ ในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความวางใจได้ 

งินลงทุนที่ไม่มาก ใช้ออกซิเจนและก๊าซอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของกระบวนการ ในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความวางใจได้

เชิญสำรวจดูว่าเราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนน้ำมันดิบชนิดหนักให้เป็นเชื้อเพลิงที่กลั่นแล้ว และช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนถูกใช้อย่างกว้างขวางในโรงกลั่นเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยา (FCC) และหน่วยนำกลับของกำมะถัน (SRU) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานไฮโดรเจนและตัวให้ความร้อนกระบวนการ และปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน

ไนโตรเจนเป็นก๊าซอุตสาหกรรมที่ถูกใช้ปกคลุมถังเก็บและล้างระบบท่อ ยังสามารถใช้แยกสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOC) ออกจากน้ำเสียและลดการปล่อย VOC

การประยุกต์ใช้งาน

Fluid Catalytic Cracker การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ FCC

การประยุกต์ใช้กระบวนการ CONOx ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเราช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ NOx ได้มากถึง 60% และเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยาของคุณ

การเติมออกซิเจนเข้าไปในหน่วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยา (FCC)

ปรับปรุงผลผลิตของรีเจนเนเรเตอร์ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยาของคุณได้มากถึง 35 %ด้วยเทคโนโลยีการเติมออกซิเจนของเรา

การเผาไหม้โดยการเติมออกซิเจน

การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบใช้ออกซิเจนและเชื้อเพลิงของเราที่เตาเผาของคุณจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงและเพิ่มผลผลิต ซึ่งในท้ายที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาและลดการปล่อยก๊าซ NOx การเผาไหม้แบบใช้ออกซิเจนและเชื้อเพลิงคือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดอุปสรรคของกระบวนการทำความร้อนโดยใช้เงินทุนน้อยที่สุด

การเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลด้วยการเติมออกซิเจน

การฉีดออกซิเจนเข้าไปในด้านที่เผาไหม้ของรีฟอร์มเมอร์จะช่วยเพิ่มการผลิตไฮโดรเจนจากสตีมมีเทนรีฟอร์มเมอร์ (Steam methane reformer, SMR)ได้มากถึง 10-15%

กระบวนการทำก๊าซให้บริสุทธิ์

เป็นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงก๊าซทั้งหมด รวมถึงพวกที่มีระดับโอเลฟีนและไฮโดรคาร์บอนหนักอยู่จำนวนมาก ให้เป็นก๊าซที่สามารถป้อนเข้าตัวสตีมมีเทนรีฟอร์มเมอร์หรือก๊าซเทอร์ไบน์ได้ เทคโนโลยีนี้ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนกระบวนการกำจัดซัลเฟอร์ตามมาตรฐานเพื่อลดระดับสารอินทรีย์ซัลเฟอร์ในก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นทุก เทคโนโลยีการทำก๊าซให้บริสุทธิ์ของเรายังสามารถนำไฮโดรเจนและส่วนของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลวกลับมาจากเชื้อเพลิงก๊าซที่กลั่นได้ด้วย

การเพิ่มออกซิเจนในโรงผลิตซัลเฟอร์

เพิ่มผลผลิตของหน่วยกู้คืนกำมะถัน (SRU) ด้วยการฉีดออกซิเจน

การบำบัดและกู้คืน VOC

ด้วยการใช้แหล่งไนโตรเจนเหลวเดียวกันซึ่งถูกใช้ในโรงกลั่นน้ำมันสำหรับการปกคลุมและการทำความสะอาด การประยุกต์ใช้งานนี้ทำให้สามารถควบแน่น VOC ในระหว่างกระบวนการ ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ที่มีค่าวนกลับมากระบวนการ และรักษาไนโตรเจนไว้สำหรับการทำความสะอาดและการปกคลุม

บริการสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

การจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ SMR

เราได้ใช้ประสบการณ์หลายสิบปีที่มีเกี่ยวกับ SMR เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยคุณระบุและทำการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตและประสิทธิภาพของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การปรับแต่งการใช้พลังงานและไฮโดรเจนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานกับคุณโดยตรงเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีค่าสำหรับระบบการกลั่นไฮโดรเจนและการใช้พลังงานของคุณ และพัฒนายุทธศาสตร์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

เราทำมากกว่าการจัดหาก๊าซอุตสาหกรรม ระบบการจัดจำหน่าย และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อปรับแต่งทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณจัดการกับก๊าซที่เราจัดส่งไป สร้างสมดุลระหว่างก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นและไฮโดรเจน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยรวมของการกลั่นของคุณ