น้ำและการบำบัดน้ำเสีย

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

เราไม่ทิ้งน้ำให้สูญเปล่า เรานำกลับมาใช้อีก

เราพัฒนาและส่งมอบระบบที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อช่วยโรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการน้ำเสีย เราทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้วิธีการบำบัดน้ำตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การประเมินความต้องการและยุทธศาสตร์ในการบำบัด ไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์ การติดตั้งและการจัดส่งให้อุตสาหกรรม และเรานำเสนอการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายซึ่งบำบัดและนำน้ำในกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ให้ผลผลิตการบำบัดสูงสุด ลดการปล่อย VOC ปรับปรุงความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย 

แต่ที่แพรกซ์แอร์ เราทำมากกว่าการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากความต้องการน้ำที่ดื่มได้ทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น และแหล่งน้ำจืดลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว เราจึงผลักดันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อทำให้ประชากรที่เติบโตมากขึ้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนี้ได้ เมื่อปีที่แล้ว เราได้ช่วยนำน้ำดื่มสะอาดไปสู่ผู้คนกว่า 25 ล้านคนทั่วโลก

เชิญสำรวจดูว่าเราให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน

ออกซิเจนถูกใช้เป็นก๊าซอุตสาหกรรม สามารถใช้เสริมหรือแทนที่อากาศในบ่อเติมอากาศเพื่อให้ความสามารถในการบำบัดสูงสุด ลดจำนวนการปล่อย VOC ลดกลิ่นและโฟม และเพิ่มความคล่องตัว ยังนำมาใช้เป็นก๊าซที่ป้อนเพื่อสร้างโอโซนสำหรับกำจัดเชื้อโรคในน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยแทนการใช้กรดแร่ ใช้แทนสารเคมีสำหรับการลดค่า pH ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น

การประยุกต์ใช้งานและระบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

การควบคุมค่า pH

ด้วยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์แทนกรดแร่ที่รุนแรงกว่า คุณสามารถลดระดับ pH ได้แม่นยำมากขึ้นโดยไม่มีผลกระทบกับกระบวนการความปลอดภัยของคุณ

การลดกากตะกอนด้วยโอโซน

กระบวนลดกากตะกอนด้วยโอโซน Lyso™ ของเรามีค่าใช้จ่ายต่ำ เป็นการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งลดจำนวนของแข็งส่วนเกินที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย

Ozone And Sludge Reduction

การเติมอากาศและควบคุมกลิ่น

ระบบการเติมออกซิเจนที่จุดกำเนิด (I-SO™) ของเรา ทำการละลายออกซิเจนลงไปในน้ำเสียเพื่อเพิ่มความสามารถในการบำบัดทางชีวภาพให้สูงขึ้นกว่า 100% การประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายต่ำนี้ช่วยในการแขวนลอยของของแข็งได้อย่างยอดเยี่ยม ลดการเกิดโฟม เพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และลดการปล่อย VOC และกลิ่น

การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเติมแร่ธาตุลงในน้ำ

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เราขอเสนอทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับระบบการบำบัดน้ำที่ดีเยี่ยม เราให้บริการการวิเคราะห์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่สมบูรณ์เพื่อระบุจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องใช้เพื่อบำบัดน้ำให้มีค่า pH ตามที่ต้องการและปรับระดับแร่ธาตุให้สมดุลเหมือนเดิม

การฆ่าเชื้อ

โอโซนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ทรงพลังเมื่อนำมาใช้ในการบำบัดน้ำ ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างในขณะที่ทำการควบคุมการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการของการดำเนินงานของคุณ

บริการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

บริการเติมออกซิเจนฉุกเฉิน

บริการเติมออกซิเจนฉุกเฉินที่จุดกำเนิด (I-SO™) ของเราสามารถเติมอากาศที่มีออกซิเจนเพื่อแก้ปัญหาน้ำและการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวอย่างรวดเร็ว หรือแก้ปัญหาความแปรปรวนของภูมิอากาศ ไฟฟ้าดับ การมีโหลดมากเกินไป การหกล้น และการบำรุงรักษาโรงงาน

เราดำเนินการมากกว่าจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย เราช่วยคุณปรับแต่งทุกขั้นตอนในกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การให้คำปรึกษา ไปจนถึงการวางระบบ และการใช้งาน เพื่อช่วยคุณตรวจตราและจัดการกับก๊าซที่เราจัดส่งไป ทำให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การทำน้ำให้สะอาด