ข่าวแพรกซ์แอร์

ข่าวแพรกซ์แอร์

25 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จากความสำเร็จในการร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสำหรับชุมชน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ...

18 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท แพรกซ์แอร์ อินโคเปอร์เรชั่น สำหรับทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานบริษัท...

23 พฤษภาคม 2557

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

07 พฤษภาคม 2557

แพรกซ์แอร์ ติดอันดับ 100 BEST CORPORATE CITIZENS LIST™ ประจำปี 2557 ที่จัดโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

แพรกซ์แอร์ ติดอันดับ 100 BEST CORPORATE CITIZENS LIST™ ประจำปี 2557 ที่จัดโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

28 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

19 มีนาคม 2557

แพรกซ์แอร์ เดินเครื่องโรงงงานแยกอากาศป้อนบริษัท Steel Authority of India จำกัด

แพรกซ์แอร์ เดินเครื่องโรงงงานแยกอากาศป้อนบริษัท Steel Authority of India จำกัด

17 มีนาคม 2557

SCIPIG คว้าสัญญาระยะยาวจัดหาก๊าซให้บริษัท SECCO

SCIPIG คว้าสัญญาระยะยาวจัดหาก๊าซให้บริษัท SECCO

11 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

10 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

10 ธันวาคม 2556

แพรกซ์แอร์ เดินเครื่องทำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้บริสุทธิ์ ในโฮปเวลล์, เวอร์จิเนีย

แพรกซ์แอร์ เดินเครื่องทำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้บริสุทธิ์ ในโฮปเวลล์, เวอร์จิเนีย