แพรกซ์แอร์ แพรกซ์แอร์ติดอันดับ 100 Best Corporate Citizens List for 2013 ที่จัดอันดับโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

แพรกซ์แอร์ แพรกซ์แอร์ติดอันดับ 100 Best Corporate Citizens List for 2013 ที่จัดอันดับโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

16 เมษายน 2556

ดันบิวรี, คอนเน็กติกัต - 16 เมษายน 2556 - นิตยสาร Corporate Responsibility (CR Magazine) ได้คัดเลือกบริษัท แพรกซ์แอร์ อิงค์. (NYSE: PX) ติดอันดับ 100 Best Corporate Citizens List for 2013 ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทที่เป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบ ขององค์กร โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

แพรกซ์แอร์ มีชื่อติดอยู่ในกลุ่มบริษัท 25 อันดับแรกของบริษัท 100 ราย ที่ได้รับคัดเลือกใน "100 Best Corporate Citizens" ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากดัชนีวัดผลหุ้นชั้นนำในตลาดสหรัฐ Russell 1000 ทั้งนี้ การคัดเลือกบริษัทเป็นไปตามการจัดอันดับหลายด้าน ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน, สิ่งแวดล้อม, การเงิน, ธรรมาภิบาล, สิทธิมนุษยชน รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล (philanthropy) โดยข้อมูล รายการชี้วัดเหล่านี้ จะมาจาก IW Financial บริษัทผู้ให้บริการงานวิจัยเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล, สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสมาคม Corporate Responsibility Officers Association ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพในสาชานี้ ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรในระดับก้าวหน้า ภายในบริษัททั่วโลก – ทั้งด้านธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ตามระเบียบวิธี (methodology)

"เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจาก CR Magazine สำหรับความเป็นผู้นำ และความสำเร็จ ในการเป็นองค์กรพลเมืองดีของสังคม (corporate citizenship) รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน" นายริวา เคิร์ท รองประธานบริหาร และหัวหน้าเพื่อความยั่งยืน (chief sustainability officer) ของแพรกซ์แอร์ กล่าวและย้ำว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน คือองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร แพรกซ์แอร์ และได้ผสานอยูในยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเรา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงาน"

เกี่ยวกับ CR Magazine
CR Magazine เป็นสื่อที่สะท้อนเสียงของวิชาชีพที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กร โดยนำเสนอ ผ่าน กรณีศึกษา, แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนแนวโน้มใน 5 กลุ่มที่สำคัญต่องาน ด้านความรับผิดชอบ ขององค์กร ได้แก่ ธรรมาภิบาล, ความเสี่ยง, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ; ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ; ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ; การบริจาคเพื่อการกุศล ; และ พนักงาน /ความหลากหลาย

เกี่ยวกับแพรกซ์แอร์
แพรกซ์แอร์ อิงค์. (NYSE:PX) เป็นบริษัทผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายใหญ่สุดในอเมริกาเหนือ และใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ด้วยยอดขายในปี 2554 ที่สูงถึง 1 หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายก๊าซที่ผลิตจากอากาศ ก๊าซพิเศษ และสารเคลือบวัสดุประสิทธิภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยีของแพรกซ์แอร์ ได้ช่วยให้เกิดการประหยัด รวมไปถึง เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อหลากหลายอุตสาหกรรม อันได้แก่ การบินและอวกาศ สารเคมี อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การดูแลสุขภาพ การผลิตต่างๆ โลหะ และอื่นๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพรกซ์แอร์ สามารถหาได้ในอินเตอร์เนตที่ www.praxair.com