แพรกซ์แอร์ ซื้อกิจการบริษัท NuCO2 INC.

แพรกซ์แอร์ ซื้อกิจการบริษัท NuCO2 INC.

05 กุมภาพันธ์ 2556

ดันบิวรี, คอนเน็กติกัต - 5 กุมภาพันธ์ 2556 - บริษัท แพรกซ์แอร์ อิงค์. (NYSE: PX) ประกาศว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการบริษัท NuCO2 INC. จากกลุ่มAurora Capital ซึ่งเป็นกองทุนประเภท private equity firm มีฐานอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี มูลค่าการซื้อเป็นเงินสด 1หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ การดำเนินการซื้อกิจการครั้งนี้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ปลายไตรมาสแรกปี 2556

NuCO2 เป็นผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเครื่องดื่มอัดแก๊สชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการบริการและร้านอาหาร ครอบคลุม 162,000 จุดทั่วประเทศ โดยมี จำนวนพนักงาน 900 คน ขณะที่ ประมาณการณ์ยอดขายรวมตลอดทั้งปี 2556 คาดว่าจะอยู่ในราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ EBITDA (กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) อยู่ที่ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นที่คาดหมายว่า การเข้าซื้อกิจการ ครั้งนี้แทบไม่มีผลกระทบต่อรายได้ต่อหุ้นในปี 2556 ของแพรกซ์แอร์

ทั้งนี้ การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเครื่องดื่มอัดแก๊สสำหรับรายย่อยของ NuCO2 นับเป็นรูปแบบบริการทางเลือกสำหรับธุรกิจอาหารบริการด่วน (quick service restaurants) และร้านสะดวกซื้อ ในการจำหน่ายน้ำอัดลมผ่านเครื่องขายน้ำ (fountain beverages) รวมทั้ง ยังเป็นรูปแบบบริการที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนกว่าการใช้ท่อก๊าซแรงดันสูงแบบเดิมๆ, มีความ น่าเชื่อถือมากกว่า และใช้แรงงาน น้อยกว่า นอกจากนี้ NuCO2 ยังขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไปยังบริษัทผู้ผลิตในกลุ่ม เบียร์สด (draught beers) และเบียร์ปรุงแต่งพิเศษ (craft beers) โดยครอบคลุมถึง เครื่องผลิตไนโตรเจน รวมถึงระบบควบคุมการผลิตเบียร์ (blending control systems) เพื่อช่วยปรับปรุงความคงที่ของรสชาดเบียร์สด และลดปริมาณของเหลือทิ้ง

"NuCO2 มุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดแก๊ส "นาย Eduardo Menezes รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพรกซ์แอร์ กล่าว และเสริมว่า "เราวางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง, มีการเพิ่มความมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดจำหน่าย โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศในด้านโลจิสติกส์ / ระบบการขนส่ง และ กระจายสินค้า ของแพรกซ์แอร์ ตลอดจนขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจาก NuCO2 ไปยังลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก"

เกี่ยวกับแพรกซ์แอร์ อิงค์.

แพรกซ์แอร์ อิงค์. (NYSE:PX) เป็นบริษัทผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายใหญ่สุดในอเมริกาเหนือ และใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ด้วยยอดขายในปี 2554 ที่สูงถึง 1 หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายก๊าซที่ผลิตจากอากาศ ก๊าซพิเศษ และสารเคลือบวัสดุประสิทธิภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยีของแพรกซ์แอร์ ได้ช่วยให้เกิดการประหยัด รวมไปถึง เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อหลากหลายอุตสาหกรรม อันได้แก่ การบินและอวกาศ สารเคมี อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การดูแลสุขภาพ การผลิตต่างๆ โลหะ และอื่นๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพรกซ์แอร์ สามารถหาได้ในอินเตอร์เนตที่ www.praxair.com

เกี่ยวกับกลุ่มออโรรา แคปปิตอล

กลุ่ม Aurora Capital Group เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิส มีการเข้าไปลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ รวมมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เดิมกิจการเงินร่วมลงทุนของออโรรา จะให้ความสำคัญหลักไปที่การลงทุนเพื่อควบคุมการลงทุน (control investments) ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง (middle market businesses) ซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำตลาด, ประวัติด้านกระแสเงินสดแข็งแกร่ง, และมีข้อได้เปรียบด้านโอกาส สำหรับการเติบโตในความร่วมมือกับฝ่ายปฏิบัติการเชิงการจัดการ (operating management) กองทุน Resurgence ของออโรรา มีการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของบริษัทขนาดกลาง หลายแห่ง รวมทั้งมุ่งเป้าไปที่โอกาสซึ่งจะเกิดขึ้น ทั้งจากความท้าทายด้านการดำเนินงาน หรือความ ท้าทายด้านการเงิน

Teleconference Presentation on Planned Acquisition of NuCO2 (648KB)

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามที่มีการจำกัดความในกฎหมาย ปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) แถลงการณ์นี้ อยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์อย่างสมเหตุผลในด้านการจัดการ และข้อสันนิษฐาน ในวันที่มีการจัดทำแถลงการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นที่เป็นความเสี่ยง และความไม่แน่นอน โดยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง : ผลการ ดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม ; การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก ตลอดจนเหตุการณ์ และสถานการณ์ระหว่างประเทศอื่นๆ ; การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค ; ต้นทุนและความแน่นอนของพลังงานไฟฟ้า, ก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบ อื่นๆ ; ความสามารถในการปรับเพิ่มราคาในกรณีมีต้นทุนปรับเพิ่ม ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึง ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด และการก่อสงคราม ตลอดจนการก่อการร้าย ; ความสามารถในการดึงดูด, ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ; ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานบัญชี การเงิน ; ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรับผิดชอบต่อภาระเงินบำนาญ ผลกระทบจาก กฎหมายด้านภาษี, สิ่งแวดล้อม, การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ รวมถึงกฎระเบียบของภาคร้ฐที่มีผลต่อการ ดำเนินงานของบริษัท ; ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของการสอบสวน, การต่อสู้คดี และการดำเนินการทาง กฎหมาย ; ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างการยอมรับจากตลาด และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ; ผลกระทบของการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และราคา ; ผลประกอบการด้านการเงิน และการดำเนินงานในอนาคตของลูกค้ารายหลัก ตลอดจนอุตสาหกรรมที่ใช้บริการจากบริษัท ; ผลกระทบจากความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การทำงานของเครือข่ายไม่ราบรื่น และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยข้อมูล ; รวมถึงความมีประสิทธิภาพและความเร็ว ในการผสานรวม กิจการใหม่ที่ซื้อมาเข้ากับธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุทำให้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงล้มเหลว หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการณ์ หรือความคาดหมาย อื่นๆ ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ การประมาณการทางการเงินหรือการคาดการณ์ ไม่ได้รวมถึงผลกระทบจากรายการพิเศษ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ในภายภาคหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความในแถลงการณ์ คาดการณ์ล่วงหน้า แม้จะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นในภายหลังก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงและความแน่นอนข้างต้น ระบุอยู่ใน หัวข้อ 1A (ปัจจัยเสี่ยง) ในรายงาน Form 10-K และ 10-Q ที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรุณาพิจารณา แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงโดยละเอียด