งานวันเด็ก

งานวันเด็ก

20130111_csr_1p.jpg

11 มกราคม 2556

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะกลายเป็น อนาคตของชาติในวันข้างหน้า โดยในช่วงวันเด็กของทุก ๆ ปี ก็จะมีตัวแทนพนักงานของบริษัท เข้าไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน ซึ่งเมื่อวันเด็กที่ผ่านมา มีตัวแทน พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สมุทรปราการ และ โรงเรียนวัดไชยธาราที่ 1 ฉะเชิงเทรา โดยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และร่วมกันแจกน้ำ ขนมและไอศรีม

เรายังได้ร่วมสนับสนุนของขวัญในวันเด็กกับโรงเรียนอีก 15 โรงเรียน และอีก 2 ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุรปราการ อีกด้วย