โรงเรียนเทพศิรินทร์เยี่ยมชมโรงงานแพรกซ์แอร์ระยอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์เยี่ยมชมโรงงานแพรกซ์แอร์ระยอง

20130123_csr_1p.jpg

23 มกราคม 2556

คณะอาจารย์ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ำแข็งแห้ง ที่โรงงานระยอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

โดย อาจารย์ ดิเรก หุ่นเจริญ ได้กล่าวมา กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ำแข็งแห้ง ของบริษัทแพรกซ์แอร์ นั้น ตรงกับหลักสูตร วิชาเคมีของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบทเรื่อง การ เปลี่ยนสถานะของสสาร, น้ำแข็งแห้ง และปิโตรเลียม ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจน โดยนำสิ่ง ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนมาสู่ชีวิตจริง ซึ่งถือว่าบริษัทแพรกซ์แอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และสามารถ ตอบโจทย์ให้กับนักเรียนในบทเรียนเรื่องดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม

นายจิตรภณ ภรังสวัสดิ์ บอกว่านอกจากจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังทราบว่าบริษัทแพรกซ์แอร์ เป็นผู้ที่นำของเสียที่จะปล่อยทิ้งไปมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ

อีกทั้งตนยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระบบแสดงการทำงานของกระบวนการผลิตที่เป็นแบบ Real time เนื่องจากว่ามีความสนใจที่จะเป็นวิศวกร

ซึ่งบริษัทแพรกซ์แอร์ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการสร้างทรัพยากรของประเทศให้มีคุณภาพ และ สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา มาเป็นเวลายาวนาน เห็นได้จากโครงการ CSR หลาย ๆ โครงการ เช่น โครงการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์, โครงการพัฒนาโรงเรียน ห้วยพลู (ฉะเชิงเทรา), โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดไชญธาราที่ 1 (ฉะเชิงเทรา) เป็นต้น