บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาชุมชนกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาชุมชนกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 พฤศจิกายน 2556

เป็นปีแรกที่บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้ขอเงินสนับสนุนการทำกิจกรรม CSR จากทาง Praxair Inc. โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ซึ่งโครงการที่ทางเราได้เสนอขอเงินงบประมาณไปนั้น เป็นโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เมื่อปี 2554 พื้นที่ ต. พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จ. นนทบุรี ซึ่งหลังจากได้ลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ก็ได้แนวทางในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนารูปแบบกระเป๋า และส่งเสริมการตลาด  ให้กับแม่บ้าน

ด้านการศึกษา มอบหลังคาเมทัลซีส ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านโรงสวด  มอบอุปกรณ์ฝึกทักษะเด็ก ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี และมอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 

และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พนักงานจิตอาสาของบริษัท แพรกซ์แอร์ จำนวน 42 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และข้าราชการในตำบลพิมลราช ก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การศึกษาเด็กจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ เช่น วาดภาพระบายสีกำแพงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก และศูนย์การศึกษาพิเศษ, เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กเล็ก และเด็กพิการ, ร่วมเล่นเกมส์ และทำกิจกรรมประกวดกระทงและหนูน้อยนพมาศ โดยกิจกรรมในวันนั้นได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งผู้ให้ และผู้รับ สร้างความประทับใจอย่างมากมาย

รูป: จิตอาสาร่วมทำกิจกรรมเล่านิทานให้เด็ก