บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการชะลอการกัดเซาะน้ำทะเล ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ. สมุทรปราการ

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการชะลอการกัดเซาะน้ำทะเล ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ. สมุทรปราการ

08 พฤศจิกายน 2556

หมู่บ้านขุนสมุทรจีน ตั้งอยู่ที่ ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤติที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง  ในช่วงเวลาประมาณ 40 ปี พื้นดินโดนน้ำทะเลกัดเซาะไปแล้วมากกว่า 3 กิโลเมตร แต่ชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปไหน  แต่ได้หาวิธีที่จะเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ เพราะทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้

ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จิตอาสาพนักงานแพรกซ์แอร์ จำนวนกว่า 60 คน ได้เดินทางเพื่อไปร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพล และเครื่องสังฆทาน ให้กับพระสงฆ์ จำนวน 4 รูปที่จำพรรษาอยู่ที่วัดขุนสมุทรทราวาส โดยพื้นที่ส่วนโบสภ์ของวัดนี้โดนอุทกภัย และการกัดเซาะของน้ำทะเล จนทำให้ต้องยกพื้นโบสภ์ให้สูงกว่าพื้นดินกว่า 1 เมตร และในช่วงบ่ายจิตอาสาก็ร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 1,000 ต้น ซึ่งในการปลูกต้นโกงกางครั้งนี้ต้องลงไปปลูกในน้ำที่มีกว่าลึก กว่า 1 เมตร  แต่พวกเราก็ไม่ย้อท้อ เพื่อร่วมกันชะลอการกัดเซาะพื้นดินร่วมกับชาวบ้าน  และได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา และอาหาร และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และชุมชนที่อาศัยอยู่ที่นั้น

ในการทำกิจกรรมในวันนั้น สภาพอากาศนั้นมีพายุ และฝนตกทั้งวัน และทางที่ต้องเดินไปทำกิจกรรมนั้นเป็นดินโคลน แต่พวกเราก็ไม่ย้อท้อ ทำกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี