แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

11 มกราคม 2557

เวียนมาบรรจบอีก 1 ปีสำหรับงานกิจกรรมวันเด็ก  โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่พวกเราชาวแพรกซ์แอร์ จะช่วยการเตรียมของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา  นำไปแจกจ่ายให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโดยรอบสำนักงาน  ซึ่งในปีนี้เราพนักงานได้ร่วมกันแพคสิ่งของและนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียน จำนวน 14 โรงเรียน 4 ชุมชน  และมีตัวแทนพนักงานจิตอาสาของเราได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมันเด็ก  ที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี  ซึ่งพวกเราได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2 แล้ว  และพนักงานจิตอาสาของเราอีกส่วนหนึ่งที่ประจำอยู่ที่โรงงานระยอง  ได้ช่วยกันสละเงินส่วนตัวมาซื้อของใช้, ขนม และนม นำไปมอบให้ ที่มูลนิธิคามิลเลียน ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS  และตัวแทนอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปมอบของใช้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

กลับจากงานนี้พวกพี่น้องจิตอาสาพนักงานแพรกซ์แอร์ก็ยิ้มกันแก้มปริ  ที่ได้ช่วยกันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องทุกคน