บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

20140425 CSR earth week.jpg

28 เมษายน 2557

ในช่วงสัปดาห์วัน Earth Week  ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ ร่วมส่งคำมั่นสัญญาในการร่วมรักษ์โลก  และสื่อสารในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โลกเรายั่งยืน  ตามมิชชั่นของบริษัท คือ “Making our planet more productive”

และในวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งป็นวันแรกของการเริ่มโครงการ  พนักงานของบริษัทได้ร่วมกันนำต้นไม้มาจากบ้านคนละ 1 ต้น  เพื่อมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน  และในวันเดียวกัน  คุณธงชัย ตากวิริยะนันท์ (กรรมการผู้จัดการ)  และคุณชัยธวัช  สิทธินันทวิทย์  (รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ และ CSR  Team Sponsor)  ได้ร่วม กันปลูกต้น ไม้บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าโรงงาน  เพื่อเป็นสัญลักษณ์เปิดโครงการ Earth Week ประจำปี 2557  และคุณสมศักดิ์ ชูไกรไทย(รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ) นำทีมพนักงานระยองร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน