บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

23 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 พนักงานจิตอาสาสมัครของบริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 32 ท่าน เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวกำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานปฎิบัติธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งช่วงเวลาที่จิตอาสาของเราได้เดินทางไปปลูกนั้น  อากาศด้านนอกค่อนข้างร้อนระอุ แต่จิตอาสาของเราก็ไม่ท้อถอย ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างเป็นร่มเงาให้กับผู้ที่จะเข้ามาปฎิบัติธรรมและเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป  และในการนี้บริษัท ก็ได้ร่วมบริจาคจอบ เสียม และถุงมือผ้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับสถานปฎิบัติบัติต่อไป