แพรกซ์แอร์ ติดอันดับ 100 BEST CORPORATE CITIZENS LIST™ ประจำปี 2557 ที่จัดโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

แพรกซ์แอร์ ติดอันดับ 100 BEST CORPORATE CITIZENS LIST™ ประจำปี 2557 ที่จัดโดยนิตยสาร CR MAGAZINE

07 พฤษภาคม 2557

ดันบิวรี, คอนเน็กติกัต - 7 พฤษภาคม 2557 –บริษัท แพรกซ์แอร์ อิงค์. (NYSE: PX) บริษัทในกลุ่ม Fortune 250 และผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการเสนอชื่อให้ติดอันดับ 100 Best Corporate Citizens ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Responsibility (CR Magazine) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สำหรับความเป็นผู้นำและความสำเร็จในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความมีส่วนร่วมของพนักงาน และความหลากหลาย รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายธรรมภิบาลที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ แพรกซ์แอร์ มีชื่อติดอยู่ในกลุ่มบริษัท 30 อันดับแรก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อ้างอิงดัชนีวัดผลหุ้นชั้นนำในตลาดสหรัฐ Russell 1000

“การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่เราพูดกัน แต่เป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมแพรกซ์แอร์” นางสาวแอนน์ โรบี้ รองประธานบริหารอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก และความปลอดภัย, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แพรกซ์แอร์ กล่าวและเสริมว่า “เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เรายังช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย พนักงานทั่วโลกทั้ง 27,000 คนของแพรกซ์แอร์ ได้ส่งมอบประโยชน์ทั้งด้านสังคม, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน และความมีประสิทธิภาพ ให้กับลูกค้าของเรา ตลอดจนชุมชนและโลกใบนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจาก CR Magazine ถึงความทุ่มเทและการให้คำมั่นสัญญาของแพรกซ์แอร์”

สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ CR Magazine ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของแพรกซ์แอร์ในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, การเงิน, ธรรมาภิบาล, สิทธิมนุษยชน รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล ข้อมูลรายการชี้วัดเหล่านี้ จะมาจาก IW Financial บริษัทผู้ให้บริการงานวิจัยเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล, สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบวิธีที่จัดทำโดยสมาคม Corporate Responsibility Officers Association ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพในสาขานี้ ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรในระดับก้าวหน้าทั่วโลก

เกี่ยวกับแพรกซ์แอร์ อิงค์.

แพรกซ์แอร์ อิงค์. เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท Fortune 250 ด้วยยอดขายในปี 2556 ที่สูงถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายใหญ่สุดในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ตลอดจนเป็นหนึ่งในรายใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายก๊าซที่ผลิตจากอากาศ ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการผลิต ก๊าซพิเศษ และสารเคลือบวัสดุประสิทธิภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยีของแพรกซ์แอร์ ได้ช่วยให้เกิดการประหยัด รวมไปถึงเกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อหลากหลายอุตสาหกรรม อันได้แก่ การบินและอวกาศ สารเคมี อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การดูแลสุขภาพ การผลิตต่างๆ โลหะ และอื่นๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพรกซ์แอร์ สามารถหาได้ในอินเตอร์เนตที่ www.praxair.com

Download this news release (216.95 KB)

Contact
Media Contact:
Jason Stewart

Email: jason_stewart@praxair.com

Phone: 1-203-837-2448

Investor Relations Contact:
Kelcey Hoyt

Email: kelcey_hoyt@praxair.com

Phone: 1-203-837-2118