บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

klongsansuk

18 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท แพรกซ์แอร์ อินโคเปอร์เรชั่น สำหรับทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานบริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำนวน 104 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนสำหรับโรงเรียนคลองแสนสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การส่งมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันทาสี กำแพงโรงเรียน รวมถึง โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอย และบรรยากาศที่ดีกับการเรียนการสอนของโรงเรียน