บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

banklongyaimuang

25 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จากความสำเร็จในการร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสำหรับชุมชน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ เชื้อเห็ดสำหรับโครงการอาหารกลางวันของเด็กและครู การมอบทุนการศึกษา การทาสีสถานที่สนามเด็กเล่น การบริจาคทุนการศึกษา อาหารแห้ง และอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอย และบรรยากาศที่ดีกับการเรียนการสอนของโรงเรียน 
กิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยยกระดับ ความเป็นอยู่ และบรรยากาศที่ดีสำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนจำนวน 907 คน ของโรงเรียนให้ดีขึ้น