พนักงานของเรา

พนักงานของเรา

การรู้จักแพรกซ์แอร์คือการรู้จักพนักงานของเรา

เราคือวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้บริหาร เราคือสถาปนิกข้อมูล คนขับรถ และนักบัญชี เราคือพนักงาน 26,000 คนใน 50 ประเทศที่ทำงานร่วมกันโดยมีพันธกิจเดียว นั่นคือ การทำให้โลกของเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้น

ที่แพรกซ์แอร์ เราภาคภูมิใจที่ได้ทำงานหนัก เป็นพนักงานที่มุ่งสร้างให้เกิดผลลัพธ์ และผลักดันขีดจำกัดของความสามารถและความรู้ของเราอยู่เสมอ เราแสวงหาโครงการที่ท้าทายเราอยู่เสมอ และเราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และผลกระทบของงานของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พนักงาน และพันธสัญญาของเราที่มีต่อความหลากหลายและวิธีที่เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างโลกของเราให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

ยิ่งทีมงานของเรามีความหลากหลายของพนักงานและความสามารถมากขึ้นเท่าใด เราแต่ละคนและบริษัทก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น เราก็จะให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดีขึ้น และเราก็จะยิ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้มากขึ้น

ลูกค้า

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

โครงการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก

โครงการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกของแพรกซ์แอร์ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย องค์กรที่บริการชุมชน จัดการความหลากหลาย ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของการเป็นผู้ให้

โครงการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก