ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

ความหลากหลายในความสามารถ ความหลากหลายของลูกค้า
ความหลากหลายของผู้จัดจำหน่าย ความหลากหลายของประสบการณ์
สร้างความแตกต่างให้กับโลก

ที่แพรกซ์แอร์ เราพยายามอย่างหนักในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดด้วยความเคารพ สนับสนุนความคิดและความริเริ่มใหม่ๆ ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนา ตระหนักในความแตกต่างของเรา และให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แพรกซ์แอร์ยังมุ่งมั่นในการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเรายังคงเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีความสามารถระดับโลกในด้านต่างๆ ซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกขณะ

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ เราต้องดึงดูด รักษา และพัฒนาผู้มีความสามารถและความกระตือรือร้นในด้านต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราดำเนินธุรกิจและเติบโตภายใต้พนักงานในบริษัทที่มีความหลากหลาย และเราทำสิ่งนี้ได้โดยการมีสภาพการทำงานที่ท้าทาย มีความเข็มแข็ง มีพลวัตในการเป็นผู้นำ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับผู้นำของอุตสาหกรรม จ่ายและให้ผลตอบแทนที่แข่งขันได้ และให้รางวัลและให้การยอมรับในผลการปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่น

เราดำเนินธุรกิจในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย และเรายังคงเติบโตต่อไป เราใช้ประโยชน์จากทักษะต่างๆ ของพนักงานที่มีความหลากหลาย เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม วางใจได้ และมีความปลอดภัยแก่ชุมชนทั่วโลก และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรต่างๆ นับร้อยแห่งที่ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ดีขึ้น

แพรกซ์แอร์ สำนักงานใหญ่ที่อเมริกา ได้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมวิศวกรผิวดำแห่งชาติ การทำงานร่วมกับเด็กพิการในราเบล อินเดีย และการสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการของเราเองทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงหลักการความหลากหลายของเรา เราภาคภูมิใจในโลกแห่งความแตกต่างซึ่งเราร่วมกันสร้างกับพนักงาน เพื่อลูกค้าและชุมชน