ลูกค้า

ลูกค้าของแพรกซ์แอร์

การขยายขีดความสามารถของเรา

การมอบนวัตกรรมและมีคุณค่าให้กับลูกค้าทั่วโลกต้องการความสามารถ มุมมอง และประสบการณ์ที่หลากหลาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่แสดงให้เห็นวิธีที่พนักงานของแพรกซ์แอร์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายเพื่อขจัดอุปสรรค สร้างวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และให้บริการที่โดดเด่นแก่ลูกค้าของเรา

การทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียว -

ความสามารถทั่วโลก -

ตลาดใหม่ -

ลูกค้าสัมพันธ์ -