ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การทำให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

แพรกซ์แอร์เป็นบริษัทที่มีประวัติด้านความปลอดภัยอยู่ในอันดับต้นๆ เสมอมา เรารักษาระดับความปลอดภัยของเราโดยการมองหาปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจัง และปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่สำคัญทุกตัวของเราทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราทำให้พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยผ่านโปรแกรม นโยบาย และระบบของเรา

ที่แพรกซ์แอร์ เราเชื่อว่าอุบัติเหตุและการบาดเจ็บสามารถป้องกันได้ และเรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้น เราได้ระบุปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุผ่านระเบียบวิธีของ Sigma Six และระเบียบวิธีอื่นๆ และใช้สิ่งที่เราค้นพบเพื่อพัฒนาและวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา และชุมชนมีความปลอดภัย

เราคำนึงถึงการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นที่จะระบุและจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ ผู้ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ความเสี่ยงในการใช้รถบรรทุกไปจนถึงท่อส่งก๊าซ

ความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยของแพรกซ์แอร์สะท้อนให้เห็นในโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินโดยทีมงานท้องถิ่นในอเมริกาเหนือและในที่อื่นๆ ทั่วโลก บุคลากรของแพรกซ์แอร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและให้บริการลูกค้าผ่านโครงการ LEAP จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่สถานที่ของลูกค้าด้วยความฉับไว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

เราระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ของแพรกซ์แอร์ในทุกระยะของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึง ในช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทำการตลาด การกระจายสินค้า การใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการกำจัด

เชิญสำรวจดูวิธีที่เราทำงานร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในงานสาขา อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อทำเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง