ความปลอดภัยในการกระจายผลิตภัณฑ์

การส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

การส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยคือเป้าหมายหลักของแพรกซ์แอร์ เราขับขี่มากกว่า 266 ล้านไมล์ทุกปีเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลก 29 รอบในทุกวัน โปรแกรมความปลอดภัยในการกระจายผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มและสิ้นสุดที่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซ พนักงานของเราจะตรวจตราท่อส่งเป็นประจำโดยการเดินตรวจและการสำรวจทางอากาศ และเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยของขบวนพาหนะ เราว่าจ้างพนักงานขับขี่ที่มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมมากที่สุดในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซ

ลูกค้าหลายรายได้รับผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่านเครือข่ายท่อส่งก๊าซที่กว้างขวางของเรา เราตรวจตราท่อส่งก๊าซเป็นประจำอย่างมีระบบเพื่อตรวจหารอยรั่วและสภาพผิดปกติ เนื่องจากเราเชื่อว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่อาศัยและทำงานอยู่ใกล้ท่อส่งก๊าซ 

คุณสามารถดำเนินการได้หลายอย่างเพื่อช่วยเราดูแลรักษาความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซในพื้นที่ของคุณ

  • ทำความคุ้นเคยกับตำแหน่งของท่อส่งก๊าซ
  • รู้วิธีการสังเกตและดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาพที่ผิดปกติของท่อส่งก๊าซ
  • โทรแจ้ง 811 ก่อนเริ่มการอพยพ

ความปลอดภัยในการขับขี่รถบรรทุก

ที่แพรกซ์แอร์ เราให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่ การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย และการใช้ระบบที่ก้าวหน้าในยานพาหนะของเรา เช่น ระบบความคุมเสถียรภาพอัตโนมัติเพื่อป้องกันรถพลิกคว่ำ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่และผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัย ดูจำนวนรวมของอุบัติเหตุและจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีการรายงานต่อระยะทาง 1,000,000 ไมล์จากตารางข้างล่างนี้

ปี ยอดรวมอุบัติเหตุ อุบัติเหตุร้ายแรง
2007 3.36 0.45
2008 3.17 0.44
2009 3.16 0.43
2010 3.39 0.38
2011 2.82 0.27
2012 2.43 0.20