ความปลอดภัยของกระบวนการ

ความปลอดภัยของกระบวนการ

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่พบเห็นได้จากโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินโดยทีมงานท้องถิ่น (LEAP) LEAP ช่วยลดผลที่ตามมาของสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างฉับไว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ประกอบการของลูกค้า

บุคลากรของแพรกซ์แอร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและให้บริการลูกค้าผ่านโครงการ LEAP เพื่อให้แน่ใจว่าทุกปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เครือข่าย LEAP ของเราในอเมริกาเหนือประกอบด้วยผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการในสถานที่ และพนักงานฝ่ายเทคนิคของแพรกซ์แอร์ที่ได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 150 คนซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินได้ หากเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของแพรกซ์แอร์ ทีมงาน LEAP จะดำเนินการดังนี้

  • ทำงานร่วมกับคุณเพื่อประเมินสถานการณ์
  • ช่วยบรรเทาอุบัติเหตุ
  • ทำงานกับปัญหาเรื่องถังเก็บก๊าซ อุปกรณ์กักเก็บก๊าซ หรือวาล์ว
  • ให้ความช่วยเหลือในการกำจัดวัสดุที่เป็นอันตราย

LEAP ทำงานร่วมกับศูนย์เหตุฉุกเฉินด้านการขนส่งเคมีภัณฑ์ (CHEMTREC) ซึ่งเป็นโครงการที่สภาเคมีของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้น และยังให้การฝึกอบรมแก่กรมตำรวจและแผนกดับเพลิงในท้องถิ่น หากต้องการติดต่อโดยตรงกับ LEAP โปรดโทร 1-800-645-4633 หรือติดต่อกับสถานประกอบการของแพรกซ์แอร์ที่อยู่ใกล้คุณ