ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์

ส่วนสำคัญของทีมเรา

เราเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ Fortune 250 ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 27,000 คนทำงานในกว่า 50 ประเทศ และมียอดขายทั่วโลกกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรามุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเราโดยการช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลกำไร ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และผู้จัดจำหน่ายของเรามีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น เชิญสำรวจข้อมูลข้างล่างนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการเป็นผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์ และวิธีที่จะเข้าร่วมทีมของเรา

เราซื้อบริการ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมที่เราต้องการเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลผลิตมากขึ้น ตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ บริการก่อสร้าง ไปจนถึงคอมเพรสเซอร์สำหรับการบำบัดน้ำ

ในฐานะสมาชิกของทีมแพรกซ์แอร์ ผู้จัดจำหน่ายของเราต้องมีพันธสัญญาในระดับเดียวกันและประพฤติเหมือนเป็นพนักงานของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังเหล่านี้

ที่แพรกซ์แอร์ เราทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา โปรดอ่านนโยบายซึ่งเป็นรากฐานของพันธสัญญาของเรา

บอกเราถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจัดจำหน่าย และกรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นของเรา เพื่อดูว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดซื้อของเราหรือไม่