การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น

การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นของผู้จัดจำหน่ายให้แก่แพรกซ์แอร์

ขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมทีมของเรา

บอกวิธีการติดต่อกับคุณ และเราจะส่งสิ่งที่คุณต้องกรอกในการเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายของเรา ซึ่งคุณสามารถบอกเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีซึ่งคุณสนใจจะจัดจำหน่ายให้แพรกซ์แอร์ และดูว่าคุณมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดซื้อของเราหรือไม่