สิ่งที่เราซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์: สิ่งที่เราซื้อ

ขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ

เราใช้อุปกรณ์ บริการ และเทคโนโลยีของคุณเพื่อช่วยเราทำให้โลกนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดูรายการผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อข้างล่างนี้ และร่วมกันช่วยให้ลูกค้าของเรามีผลกำไร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

 • เคมี – เคมีทั่วไปและสำหรับการบำบัดน้ำ
 • คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ และปั๊ม
 • คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริม
 • บริการทำสัญญา
 • การจัดส่งและการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้า
 • พลังงาน – ไฟฟ้า ก๊าซ น้ำมัน ก๊าซแอลพีจี และโพรเพน
 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
 • อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในห้องทดลอง
 • การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการจัดจำหน่าย (MRO)
 • ตัวกรองระดับโมเลกุล สารเร่งปฏิกิริยา และสารดูดซับ
 • อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน
 • อุปกรณ์สำหรับกระบวนการวิเคราะห์
 • อุปกรณ์สำหรับกระบวนการควบคุม
 • ถัง ท่อ และถังความดัน
 • อุปกรณ์โทรคมนาคม
 • วาล์วและชิ้นส่วนข้อต่อ
 • อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อม