ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแพรกซ์แอร์: ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

การลงทุนเพื่อประสิทธิภาพ

ที่แพรกซ์แอร์ เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลงทุนเวลาและพลังงานในการปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา ไม่เพียงแค่รักษาการพัฒนานั้นไว้เท่านั้น ดังนั้น เราจึงศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ ROI ของการลงทุนในด้านการพัฒนาการใช้พลังงานของโรงงานที่มีอยู่เทียบกับการใช้แหล่งพลังงานทดแทนทางเลือกหลายๆ อย่าง เราพบว่าโปรแกรมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรามี ROI เป็น 12 เท่าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป และเป็น 2 เท่าของการใช้พลังงานลม ทำให้มั่นใจว่าการลงทุนในประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก 

นี่คือเป้าหมายที่เรายังคงดำเนินการต่อไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าและโลกของเรา นี่คือสาเหตุที่เราสร้างเทคโนโลยีซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตโลหะไปจนถึงการกลั่นน้ำมัน เราคือผู้จัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมรายสำคัญที่จัดจำหน่ายให้กับตลาดโพลีซิลิกอน สำหรับใช้ในโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 50 โรงทั่วโลก และก๊าซอุตสาหกรรมของเราเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลรุ่นที่สอง