ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแพรกซ์แอร์: ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถผลิตเชื้อเพลิงดีเซลที่มีกำมะถันต่ำมาก แต่ลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกลงได้

การศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-e) ซึ่งปลดปล่อยจากการใช้ดีเซลที่มีกำมะถันต่ำมาก (ULSD) พร้อมกับการใช้ตัวกรองอนุภาคดีเซลมีค่ามากกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากการผลิตไฮโดรเจนซึ่งต้องการสำหรับ ULSD อยู่ถึง 15 เท่า

  • การใช้ไฮโดรเจนเพื่อผลิต ULSD ร่วมกับตัวกรองอนุภาคดีเซลทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2-e ที่ท่อไอเสียลงได้ถึง 16.2%
    • การปลอดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงดีเซลที่ไม่ผ่านกรรมวิธีมีค่าเท่ากับ 12,042.6 กรัมต่อแกลลอน
    • การใช้ตัวกรองอนุภาคดีเซลช่วยลดการปล่อยอนุภาคคาร์บอนดำลงได้อย่างมาก
    • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงคิดเป็น 1,951.2 กรัมต่อแกลลอน
  • การลดจำนวนการปล่อยก๊าซ CO2-e ทั้งหมดซึ่งเกิดจากการใช้ไฮโดรเจนในการผลิต ULSD ร่วมกับการใช้ตัวกรองอนุภาคดีเซลมีค่ามากกว่าการปลดปล่อย CO2 โดยตรงจากการผลิตไฮโดรเจนของแพรกซ์แอร์