การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการเพื่อสร้างผลกระทบ

ที่แพรกซ์แอร์ การพัฒนาที่ยั่งยืนมีรากฐานมาจากหลักการและนโยบายหลักของเรา และขยายเข้าไปในทุกๆ ด้านของธุรกิจเรา เรารับผิดชอบของเราต่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้และวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และมีคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการจำนวนมากซึ่งคอยช่วยปรับปรุงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราโดยรวม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการโปรแกรมของเรา และดูว่าเรามีวิสัยทัศน์ในเรื่องความก้าวหน้าแบบยั่งยืนอย่างไร