วิสัยทัศน์และคุณค่า

วิสัยทัศน์และคุณค่าของแพรกซ์แอร์

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานดีที่สุดในโลก ตามการระบุของลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดจำหน่าย และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

พันธกิจ

การทำให้โลกของเรามีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น – เราพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ช่วยสนับสนุนและปกป้องโลกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินและสิ่งแวดล้อมของลูกค้าทั่วโลก

คุณค่าหลัก

ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก - ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อความปลอดภัยที่เป็นรากฐานของกิจกรรมทั้งหมดของเรา ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยบนท้องถนน และความปลอดภัยที่บ้าน คือความสำคัญลำดับสูงสุดสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา ครอบครัว และลูกค้าของเรา

คุณธรรมระดับสูง – เราเสริมสร้างมาตรฐานระดับสูงแก่พนักงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในเรื่องชื่อเสียงที่เราสร้างมา รวมถึงความซื่อสัตย์ การประพฤติในหลักจริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน

มุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ – เรามุ่งเน้นที่การมอบคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ ผ่านการดำเนินงานที่ไร้ที่ติ การมีวินัยในการทำงาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความร่วมมือในการทำงาน และนวัตกรรม

ความพึงพอใจของลูกค้า – เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน และบริการ ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความวางใจได้ในระดับสูง เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ท้าทายของพวกเขา และบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้

บุคคลที่เหมาะสม – เราให้คุณค่าสูงในการดึงดูดและพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถจากภูมิหลังที่หลากหลาย ซึ่งทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความแตกต่างให้โลก และทำให้บริษัทของเราประสบความสำเร็จ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม – เราช่วยลูกค้าทั่วโลกปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินงานของพวกเขา ในขณะเดียวกันลดการใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมของเราเองและช่วยเหลือสังคมและชุมชนของเราให้มากที่สุด