ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

หน้าแรก

 • หน้าแรก

ติดต่อเรา

รายละเอียด: ค้นหาวิธีการที่จะไปถึงเราและผู้ที่จะติดต่อได้ที่แพรกซ์แอร์

 • หน้าแรก
 • ติดต่อเรา

บริษัทของเรา

เรามีพนักงาน 26,000 คนกว่า 50 ประเทศซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา

ผู้จัดจำหน่าย

เรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์ และวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมทีมของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย

การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น

บอกเราถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจัดจำหน่าย และกรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นของเรา เพื่อดูว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดซื้อของเราหรือไม่

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น

ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

ดูนโยบายที่กำหนดรากฐานของพันธสัญญาของเราเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

สิ่งที่เราซื้อ

ดูอุปกรณ์ บริการ และเทคโนโลยีที่เราซื้อ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับแพรกซ์แอร์

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • สิ่งที่เราซื้อ

ความคาดหวัง

ที่แพรกซ์แอร์ เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายมีพันธสัญญาและการปฏิบัติในระดับเดียวกับพนักงานของเรา เชิญสำรวจดูสิ่งที่เราคาดหวัง

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ความคาดหวัง

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่แพรกซ์แอร์ เราสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งจะสนับสนุนและปกป้องโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน