ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

ระบบท่อขนส่ง

หากลูกค้าที่มีการใช้ก๊าซออกซิเจน และไนโตรเจนเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ระบบท่อขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมของเราอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ระบบท่อขนส่ง

โรงงานผลิตก๊าซที่จุดใช้งาน

ให้แพรกซ์แอร์ออกแบบ สร้าง และดำเนินการโรงงานผลิตก๊าซที่หน้างานสำหรับการผลิตออกซิเจน และ ไนโตรเจน

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • โรงงานผลิตก๊าซที่จุดใช้งาน

ท่อบรรจุก๊าซและ ท่อบรรจุก๊าซเหลว

เรานำเสนอท่อบรรจุก๊าซแพรกซ์แอร์ที่ครบถ้วนในท่อบรรจุก๊าซความดันสูงและท่อบรรจุก๊าซเหลว

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ท่อบรรจุก๊าซและ ท่อบรรจุก๊าซเหลว

ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

ค้นพบการเปลี่ยนที่ลดลง ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และลดเงินลงทุนด้วยระบบจัดส่งถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อมม

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เชิญสำรวจดูว่าแพรกซ์แอร์ดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไว้ในระดับสูงไว้ได้อย่างไร

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เราใช้นโยบายทางจริยธรรมและสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อในแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมและเฉพาะเจาะจงแก่พนักงานของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

พนักงานของเรา

เรามีพนักงาน 26,000 คนกว่า 50 ประเทศซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • พนักงานของเรา

กรณีศึกษาการกลั่นน้ำมัน

 • หน้าแรก
 • กรณีศึกษาการกลั่นน้ำมัน

Making our planet more productive

 • หน้าแรก
 • Making our planet more productive

การกลั่นน้ำมัน

ผลิตเชื้อเพลิงการขนส่งที่สะอาดขึ้นด้วยก๊าซอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และบริการของแพรกซ์แอร์ ด้วยประสบการณ์ 50 ปี เรารู้วิธีทำให้คุณได้รับน้ำมันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • หน้าแรก
 • อุตสาหกรรม
 • การกลั่นน้ำมัน