ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

ติดต่อเรา

รายละเอียด: ค้นหาวิธีการที่จะไปถึงเราและผู้ที่จะติดต่อได้ที่แพรกซ์แอร์

 • หน้าแรก
 • ติดต่อเรา

บริษัทของเรา

เรามีพนักงาน 26,000 คนกว่า 50 ประเทศซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา

ผู้จัดจำหน่าย

เรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์ และวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมทีมของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ผู้จัดจำหน่าย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่แพรกซ์แอร์ เราสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งจะสนับสนุนและปกป้องโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เชิญสำรวจดูว่าแพรกซ์แอร์ดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไว้ในระดับสูงไว้ได้อย่างไร

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์และคุณค่า

เราทำงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวที่แพรกซ์แอร์ นั่นคือ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานดีที่สุดในโลก

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • วิสัยทัศน์และคุณค่า

คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เราใช้นโยบายทางจริยธรรมและสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อในแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมและเฉพาะเจาะจงแก่พนักงานของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

พนักงานของเรา

เรามีพนักงาน 26,000 คนกว่า 50 ประเทศซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • พนักงานของเรา

การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่แพรกซ์แอร์ เราสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งจะสนับสนุนและปกป้องโลกของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน