ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

การจัดหาและการจัดการก๊าซ

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ

ระบบท่อขนส่ง

หากลูกค้าที่มีการใช้ก๊าซออกซิเจน และไนโตรเจนเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ระบบท่อขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมของเราอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ระบบท่อขนส่ง

โรงงานผลิตก๊าซที่จุดใช้งาน

ให้แพรกซ์แอร์ออกแบบ สร้าง และดำเนินการโรงงานผลิตก๊าซที่หน้างานสำหรับการผลิตออกซิเจน และ ไนโตรเจน

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • โรงงานผลิตก๊าซที่จุดใช้งาน

ท่อบรรจุก๊าซและ ท่อบรรจุก๊าซเหลว

เรานำเสนอท่อบรรจุก๊าซแพรกซ์แอร์ที่ครบถ้วนในท่อบรรจุก๊าซความดันสูงและท่อบรรจุก๊าซเหลว

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ท่อบรรจุก๊าซและ ท่อบรรจุก๊าซเหลว

ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

ค้นพบการเปลี่ยนที่ลดลง ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และลดเงินลงทุนด้วยระบบจัดส่งถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อมม

 • หน้าแรก
 • บริการ
 • การจัดหาและการจัดการก๊าซ
 • ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

18 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท แพรกซ์แอร์ อินโคเปอร์เรชั่น สำหรับทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานบริษัท...

25 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จากความสำเร็จในการร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสำหรับชุมชน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ...

28 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

10 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

11 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก