ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

ถัง ระบบ การจัดหาและการจัดส่ง ถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อม

การติดตั้งถังที่หน้างานเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกของถังบรรจุก๊าซหรือต้องการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก คุณสามารถไว้วางใจในระบบถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อมของเราได้ เราจะจัดหาก๊าซและก๊าซเหลวอย่างไม่มีสะดุดเพื่อให้ได้ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ การติดตั้งที่หน้างาน ระบบจัดหาก๊าซปริมาณมากของเราจะแทนที่ความต้องการของท่อบรรจุก๊าซเหลว และการจัดการสับเปลี่ยนท่อก๊าซองกับข้อบังคับความปลอดภัย จังหวัดและท้องถิ่นนั้น ระบบการจัดหาปริมาณมากของเราจะมีให้เลือกหลากหลายแบ่งตามขนาดและความสามารถในการไหล เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานแบบต่างๆ 

จัดส่งโดยรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งผ่านไปยังระบบจัดหาจัดเก็บก๊าซเหลว แบบปริมาณมากเหล่านี้จะให้ความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทางเลือกหนึ่งคือ ท่อบรรจุก๊าซเหลวจะถูกนำมาใช้สำหรับงานเฉพาะทางด้วยเช่นกัน โปรดให้เราช่วยคุณในการค้นพบกับการเปลี่ยนท่อบรรจุก๊าซที่น้อยลง การทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และลดเงินลงทุนด้วยระบบการจัดหาจัดส่งปริมาณมากและปริมาณมากขนาดย่อมของเรา

ประสบการณ์การให้บริการ

ระบบการจัดหาถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่และขนาดย่อมสำหรับบริการลูกค้าทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณกำหนดระบบจัดหาที่ถูกต้องกับการใช้งานของคุณ ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคเมื่อคุณต้องการ ระบบการตรวจวัดจากทางไกลของเรา หรือ Tracker™ จะทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าคงคลังของระบบจัดหาเพื่อป้องกันการหมดลงของผลิตภัณฑ์ 

ระบบ Tracker™ จะตรวจสอบและรายงานระดับสินค้าคงคลังในถังแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นข้อมูลต่อศูนย์ลอจิสติกส์ส่วนกลางของเรา ระบบจะกำหนดการการจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการและคงประวัติล่าสุดของค่าที่อ่านระดับถัง ระบบ Tracker™ จะรองรับเป้าหมายของเราในการจัดหาก๊าซโดยไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็นเวลาใดและที่ใดเมื่อคุณต้องการ

โปรดระลึกไว้ว่า:

  • โซลูชั่นสำหรับระบบการจัดหา (Supply Systems Solutions) – เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายแบบ
  • การจัดหาจากแหล่งเดียว (Single Source Supply) – สายการผลิตที่ใหญ่เพื่อตรงตามความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • การจัดหาแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Supply) – การตรวจสอบถังจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • การเติมที่หน้างาน (Onsite Filling) – ไม่มีการเปลี่ยนและถังจะถูกเติมที่หน้างาน
  • การจัดส่งที่น้อยลง (Fewer Deliveries) – ด้วยถังปริมาตรที่ใหญ่จะช่วยจำกัดการจัดส่ง
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Savings) – ไม่ต้องจัดการท่อบรรจุก๊าซหรือความจำเป็นในการจัดการสินค้าคงคลัง