ระบบท่อขนส่ง

การจัดหาและบริการระบบท่อขนส่งก๊าซอุตสาหกรรม

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

สำหรับลูกค้าที่มีการใช้ก๊าซออกซิเจน และไนโตรเจนเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ระบบท่อขนส่งของเราอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ  ความยืดหยุ่นและความประหยัด การจัดหาทางท่อขนส่งของแพรกซ์แอร์เหมาะอย่างยิ่งกับลูกค้าที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องและเป็นปริมาณมากและโรงงานอยู่ใกล้กับสถานที่ส่วนดำเนินการท่อขนส่งของเรา